Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

Вівторок, 29 Жовтень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Івановичу Гетьману за подарований примірник книги:

Геьман В. І. Екотуризм: національні природні парки і біосферні заповідники: монографія / В. І. Гетьман. - К.: Талком, 2019. - 143 с.

Подарунок автора

Вівторок, 29 Жовтень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Світлані Миколаївні Ірхіній за подарований примірник книги:

Каталог трансформационных игр. Издание пятое. Ирхина Светлана Николаевна - К.: ТОВ НВП "Інтерсервис", 2019. - 220 с.

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 29 Жовтень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Наталії Мусієнко за подаровані бібліотеці книги, зокрема книгу:

Мусієнко О. С. Модернізм і авангард: єдність протилежностей. Кінематограф ХХ століття / Оксана Мусієнко. Київ : Логос, 2018. - 400 с 40 арк. іл. - Текст укр.

Подарунок бібліотеці

Четвер, 10 Жовтень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Спутаю Сергію Михайловичу за подаровані примірники книг:

Лідія Платонівна Деполович (1869 - 1943) : Біографія. Щоденникові записи. Фотографії / упоряд. Сергій Спутай, Наталія Халімон; наук. ред. Олександр Коваленко. - Київ : Логос, 2019. - 118 с.,іл. 

Подарунок автора

Понеділок, 7 Жовтень, 2019

Висловлюємо щиру подяку завідувачеві кафедри математики і теорії та методики навчання математики фізико-математичного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова Василю Олександровичу Швецю за подарований примірник книги:

Василь Швець. Добридень, панове! (збірка поезій). - Немішаєве, 2019. - 180 с., іл.

Подарунок автора

П'ятниця, 20 Вересень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Миколайовичу Шаповалу, професору, доктору юридичних наук за подаровані книги.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн : підруч. / В. М. Шаповал. - 10-те вид., переробл. та допов. - К. : Ін Юре, 2015. - 320 с.

У підручнику подано загальну характеристику конституційно-правового регулювання в зарубіжних країнах, визначено поняття, предмет і систему конституційного права, його суб'єкти та джерела. Аналізуються проблеми конституційно-правової відповідальності.

Подарунок автора

Вівторок, 3 Вересень, 2019

Висловлюмо щиру подяку доктору історичних наук Павлу Павловичу Гай-Нижнику за подарований примірник книги:

Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. -К.: Крок, 2019. - 626 с.

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 2 Вересень, 2019

Висловлюємо щиру подяку  кобзарському цеху за подарований примірник книги:

Кобзарсько-лірницька епічна традиція : Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 15-16 червня 2019 р.) ; упоряд. К. П. Черемський.- Харків - Київ : Видавець Олександр Савчук ; НЦНК "Музей Івана Гончара", 2019. - 220 с. (21 іл.)

Подарунок автора

П'ятниця, 9 Серпень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Павловичу Беху, доктору філософських наук, професору, завідувачу кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції за подаровані примірники книги:

Особистість у вирі планетарного світу : монографія. - Кн. 1 / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Ю. В. Бех (заст. голови) [та ін.]. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 620 с.

Особистість у вирі планетарного світу : монографія. - Кн. 2 / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Ю. В. Бех (заст. голови) [та ін.]. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 548 с.

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 22 Липень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Аркадійовичу Василенку за подарований примірник книги:

Герберт Джордж Уэллс. Гонка между образованием и катастрофой ( избранные произведения педагогического содержания) / Перевод с английского, вступительный очерк, составление и примечания В. А. Василенко. - Кропивницкий: ЧП "Эксклюзив-Систем", 2018. - 363 с.

Сторінки