Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

Вівторок, 10 Грудень, 2019

Висловлюємо щиру подяку професору факультету історичної освіти Коляді Ігорю Анатолійовичу за подаровані книги (серія "Золоті імена України" та "Знамениті українці").

Подарунок автора

Вівторок, 10 Грудень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Віктору Михайловичу Даниленкузавідувачу кафедри історії та етнополітики Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, професору за подарований примірник книги:

Даниленко В. М.

В. І. Вернадський. Простір життя і думки / Віктор Даниленко; НАН України, Інститут історії України. - Київ: Академперіодика, 2019. - 352 с.

Подарунок автора

Вівторок, 29 Жовтень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Івановичу Гетьману за подарований примірник книги:

Геьман В. І. Екотуризм: національні природні парки і біосферні заповідники: монографія / В. І. Гетьман. - К.: Талком, 2019. - 143 с.

Подарунок автора

Вівторок, 29 Жовтень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Світлані Миколаївні Ірхіній за подарований примірник книги:

Каталог трансформационных игр. Издание пятое. Ирхина Светлана Николаевна - К.: ТОВ НВП "Інтерсервис", 2019. - 220 с.

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 29 Жовтень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Наталії Мусієнко за подаровані бібліотеці книги, зокрема книгу:

Мусієнко О. С. Модернізм і авангард: єдність протилежностей. Кінематограф ХХ століття / Оксана Мусієнко. Київ : Логос, 2018. - 400 с 40 арк. іл. - Текст укр.

Подарунок бібліотеці

Четвер, 10 Жовтень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Спутаю Сергію Михайловичу за подаровані примірники книг:

Лідія Платонівна Деполович (1869 - 1943) : Біографія. Щоденникові записи. Фотографії / упоряд. Сергій Спутай, Наталія Халімон; наук. ред. Олександр Коваленко. - Київ : Логос, 2019. - 118 с.,іл. 

Подарунок автора

Понеділок, 7 Жовтень, 2019

Висловлюємо щиру подяку завідувачеві кафедри математики і теорії та методики навчання математики фізико-математичного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова Василю Олександровичу Швецю за подарований примірник книги:

Василь Швець. Добридень, панове! (збірка поезій). - Немішаєве, 2019. - 180 с., іл.

Подарунок автора

П'ятниця, 20 Вересень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Миколайовичу Шаповалу, професору, доктору юридичних наук за подаровані книги.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн : підруч. / В. М. Шаповал. - 10-те вид., переробл. та допов. - К. : Ін Юре, 2015. - 320 с.

У підручнику подано загальну характеристику конституційно-правового регулювання в зарубіжних країнах, визначено поняття, предмет і систему конституційного права, його суб'єкти та джерела. Аналізуються проблеми конституційно-правової відповідальності.

Подарунок автора

Вівторок, 3 Вересень, 2019

Висловлюмо щиру подяку доктору історичних наук Павлу Павловичу Гай-Нижнику за подарований примірник книги:

Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. -К.: Крок, 2019. - 626 с.

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 2 Вересень, 2019

Висловлюємо щиру подяку  кобзарському цеху за подарований примірник книги:

Кобзарсько-лірницька епічна традиція : Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 15-16 червня 2019 р.) ; упоряд. К. П. Черемський.- Харків - Київ : Видавець Олександр Савчук ; НЦНК "Музей Івана Гончара", 2019. - 220 с. (21 іл.)

Сторінки