Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

Четвер, 5 Жовтень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Вікторії Петрівні Вишневецькій за подарований примірник книги: 

Хмарні технології: Навчальний посібник для майбутніх фахівців сфери фізичної культури та спорту. / Укладач Вишневецька В. П.  - К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - 159 с. ISBN 978-966-931-122-1

Посібник призначений для майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. Може бути використаний студентами різних спеціальностей для підвищення рівня сформованості інформаційних компетентностей.

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 2 Жовтень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Світлані Анатоліївні Криловій, завідувачу кафедри філософської антропології, професору, доктору філософських наук, за подаровану книгу:

  Хамітов Н. В. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології. 2-ге вид. перероб. та доп. / Н. В. Хамітов. - К.: "КНТ", 2017. - 370 с. ISBN 978-966-373-411-8

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 2 Жовтень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Борисовичу Євтуху, декану факультету соціально-психологічних наук та управління, доктору історичних наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії наук , Заслуженому діячу науки і техніки України, за подаровані примірники щомісячномго журналу "Alma Mater", що виходить у Ягелонському університеті (Польща), який є давнім науковим партнером НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 2 Жовтень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Борисовичу Євтуху, декану факультету соціально-психологічних наук та управління, доктору історичних наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії наук , Заслуженому діячу науки і техніки України, за подаровану книгу з власного зібрання:

Пиріг Р. Я. Михайло Грушевський: біографічний нарис / Р. Я. Пиріг, В. В. Тельвак. - К.: Либідь, 2017. - 576. : іл. ISBN 978-966-06-0731-6

Подарунок автора

П'ятниця, 22 Вересень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олені Володимирівні Тищенко, професору кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського  національного університету імені Тараса Шевченка за подаровані примірники книги:

Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського союзу: Збірник наукових праць, присвячений памяті професора В.П. Пастухова / за заг. ред д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М. І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І. С. Сахарук. - К.: ДП "Прінт Сервіс", 2017. - 536 с. ISBN 978-617-7069-53-8 

Подарунок автора

П'ятниця, 22 Вересень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олені Володимирівні Тищенко, професору кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського  національного університету імені Тараса Шевченка за подаровані примірники книги:

Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського союзу: Збірник наукових праць, присвячений памяті професора В.П. Пастухова / за заг. ред д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М. І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І. С. Сахарук. - К.: ДП "Прінт Сервіс", 2017. - 536 с. ISBN 978-617-7069-53-8

Подарунок бібліотеці

Середа, 20 Вересень, 2017

Висловлюємо щиру подяку авторам "Енциклопедичного словника символів культури України" та Науковій бібоітеці Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за подарований примірник:

 Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В.П. Коцура, О.І. Потапенка, В.В. Куйбіди. – 5-е вид. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 912 с. ISBN 978-966-2464-48-1

Подарунок автора

Середа, 20 Вересень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Дмитру Івановичу Ткачу, автору книги "Методика навчання майбутніх архітекторів нарисної геометрії" за подарований примірник.

Ткач Д.І. Методика навчання майбутніх архітекторів нарисної геометрії. Монографія / Д.І. Ткач. - Дніпропетровськ : Вид-во "Свідлер А.Л.", 2014. - 264 с.

Подарунок автора

Вівторок, 19 Вересень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Дмитровичу Сиротюку, доктору педагогічних наук, професору НПУ ім. М. П. Драгоманова за подаровані примірники підручника з фізики:

Сиротюк В.Д. Фізика : учебн. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. - Київ : Генеза, 2017. - 248 с. : іл. ISBN 978-966-11-0852-2

Подарунок редактора

Вівторок, 19 Вересень, 2017

Висловлюємо щиру подяку шеф-редактору журналу "Гітара в Україні", завідувачу кафедри інструментального та оркестрового виконавства, професору Костянтину Анатолійовичу Чечені за подарований номер журналу. 

Сторінки