Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

Понеділок, 15 Травень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Віктору Петровичу Андрущенку за подаровану книгу "Українська регіональна цивілізація : земля і люди".

В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко, О. Рафальський. - К. : "МП Леся", 2016. - 708. ISBN 978-966-97599-2-4

Подарунок автора

Вівторок, 18 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Андрійовичу Одаричу за подаровані примірники книги "Прикладна фотометрична еліпсометрія".

Одарич В.А. Прикладна фотометрична еліпсометрія / В.А. Одарич. - Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2017. - 416 с. : іл. ISBN 978-617-615-072-5

Подарунок автора

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Дмитровичу Кошманенку за подаровані примірники книг:

Кошманенко В.Д. Спектральна теорія динамічних систем конфлікту. - Київ: Наукова думка, 2016. - 288 с.

Метод оснащених просторів у теорії сингулярних збурень самоспряжених операторів / В. Д. Кошманенко, М. Є. Дудкін // Праці Інституту математики НАН України т. 96 Київ: - 2013. - 320 с.

 

Подарунок бібліотеці

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку авторам монографії "Опорна школа : шляхи становлення / [М. І. Степаненко, Н. І. Шиян, О. Ю. Ільченко, С. В. Стрижак, О. О. Буйдіна] ; за ред. М. І. Степаненка. - Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. - 140 с.

Подарунок автора

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Ярині Андріївні Квасецькій, автору монографії "Професійна підготовка вихователів дошкілля на західноукраїнських землях: історичний аспект / Ярина Квасецька: монографія. - Чернівці: Зелена Буковина, 2017. - 352 с.

Подарунок бібліотеці

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку авторам монографії "Розвиток професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів на етико-естетичних засадах: монографія / Г. Г. Філіпчук (передмова), Г. І. Сотська, С. О. Соломаха, Н. С. Гомеля, М. П. Вовк, Ю. В. Грищенко, Н. О. Філіпчук, Т. В. Котирло; за наук. ред. Л. Б. Лук'янової. - К. : Талком, 2016. - 272 с.

Подарунок автора

Вівторок, 28 Березень, 2017

 Висловлюємо щиру подяку Георгію Георгійовичу Філіпчуку за подаровані примірники книг:

Філіпчук Г.

Національна ідентичність: культурно-освітній вимір : монографія / Георгій Філіпчук. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 304 с. ISBN 978-617-7172-77-1

Подарунок автора

П'ятниця, 24 Березень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Миколі Микитовичу Калишенко за подаровану книгу "Устремління до творчості: шлях становлення і формування всебічно розвиненої особистості".

Калышенко Н.Н.

Устремленность к творчеству: путь становления и формирования всесторонне развитой личности / Авт.-сост. Н.Н. Калышенко. - К.: ВПП "Компас", 2016. - 256 с.

 Мы живем в мире, где много преград и барьеров. Но любые сложности у страняются силой знаний. Именно они дают мудрость, которая освещает жизненный путь, а также уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.

Подарунок бібліотеці

П'ятниця, 24 Березень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Валентині Порфиріївні Степико, професору кафедри соціології НПУ ім. М. П. Драгоманова, за подаровані книги:

Фаулз Дж.

Колекціонер: роман / Джон Фаулз ;перекл. з англ. Г. Яновської ; худ. Г. Капустенко. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 304 с.

Подарунок автора

П'ятниця, 24 Березень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Михальченко за подаровану книгу:

Михальченко Н. И.

 Великий цивилизационный взрыв на рубеже ХХ–ХХІ веков / Н. И. Михальченко. — К. : Парламентское издательство, 2016. — 504 с.

Сторінки