Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 8 Лютий, 2016

 

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Шуту, завідувачу кафедри загальної та прикладної фізики , доктору математичних наук, академіку НАПН України, за подаровану книгу:

 

 Ш97     Шут М. І., Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю.

 Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. I. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко — К. ; Ірпінь : ВТФ ’’Перун”, 2015. — с. 256 : іл

Підручник написаний відповідно до програми затвердженої МОН України та авторської концепції навчання фізики в основній школі. Вирізняється чітким науковим викладенням навчального матеріалу, його логічною побудовою та адаптацією до вікових можливостей учнів. Має яскраво виражену національну спрямованість, знайомить учнів із відомостями про Україну, про українських учених та досягнення нашої країни в галузі науки і техніки. Оригінально структурований, містить якісне ілюстративне наповнення, а також поради щодо правильної організації роботи з підручником. Розкриває сутність окремих проблем фізики, забезпечує можливості для формування в учнів поняття про фізичну картину світу.Спрямований на інтелектуальний розвиток учнів засобами курсу фізики і може розгляда­тися не лише як інформаційна модель процесу навчання, але й як методична модель його організації.

 

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 8 Лютий, 2016

Висловлюємо щиру подяку за подаровану книгу професору кафедри теорії та методики музичної освіти і хорового співу, доктору педагогічних наук  Хижній Ользі Петрівні.

Подарунок бібліотеці

Середа, 3 Лютий, 2016

Висловлюємо щиру подяку Олегові Богдановичу Ярошинському за примірник книги "Новітнє українознавство: бібліографія (1989 - 2015 рр.)". У книзі наведено бібліографічний список окремих праць, що стосуються місця українознавства в системі освіти, науки, культури і державотворення України й були опубліковані співробітниками Науково-дослідного інституту українознавства та іншими дослідниками протягом 1989 - 2015 рр.

Видання може бути корисним учителям, студентам, викладачам, аспірантам, науковцям-українознавцям.

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 2 Лютий, 2016

Висловлюємо щиру подяку Заслуженому працівнику культури України Зої Володимирівні Ружин за подаровані примірники книги "Золото роду" та збірки пісень для дітей "Віночок". "Золото роду" - казкова оповідка про Аратту для дітей шкільного віку та всієї родини. В ній розкривається становлення та утвердження трипільського родоводу, життя наших пращурів на прикладах добротворення. Книга відкриває перед читачами світ уявлень про велич та красу Трипільскої культури держави Аратти.

 

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 2 Лютий, 2016

Висловлюємо щиру подяку авторам за подаровану книжку

"Володимир Іванович Бондар - учитель учителів".

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 2 Лютий, 2016

Висловлюємо щиру подяку за подаровані книги Володимиру Павловичу Беху.

Польща - нарис історії

Вівторок, 19 Січень, 2016

Висловлюємо щиру подяку Інституту національної пам'яті (Польща, Варшава) за сигнальний примірник книжки "Польща - нарис історії", одну з останніх публікацій, підготовану Інститутом з думкою про читача в Україні.

Подарунок бібліотеці

Четвер, 24 Грудень, 2015

Висловлюєм щиру подяку Стрижаку Петру Євгеновичу за подаровані книги:Стрижак П.Є. Детермінований хаос в хімії. – К. : Академперіодика, 2002. та Стрижак П.Є. Квантова хімія: Підр. для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія ”, 2009. – 458 с.

Подарунок бібліотеці

Середа, 23 Грудень, 2015

Висловлюємо подяку завідувачу кафедри філософії, професору, доктору філософських наук Наталії Григорівні Мозговій за подаровану книгу: Волинка Г.І.

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 22 Грудень, 2015

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова дякує автору за подарунок: Корнієвський О.А.

Становлення і розвиток державності  та громадянського суспільства в Україні: навч. посіб. / О.А. Корнієвський. – Чернігів: Освітній центр, 2015. – 260 с.

Сторінки