Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок біблотеці

П'ятниця, 9 Вересень, 2016

 Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова висловлює щиру подяку  літературознавцю, мистецтвознавцю, викладачеві Європейського університету в Санкт-Петербурзі та Академії державної служби Андрію Анатолійовичу  Россомахіну за подаровану книгу:

Подарунок бібліотеці

П'ятниця, 9 Вересень, 2016

Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова висловлює щиру подяку літературознавцю, мистецтвознавцю, викладачеві Європейського університету в Санкт-Петербурзі та Академії державної служби Андрію Анатолійовичу  Россомахіну за подаровану книгу:

Подарунок бібліотеці

П'ятниця, 9 Вересень, 2016

Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова висловлює щиру подяку літературознавцю, мистецтвознавцю, викладачеві Європейського університету в Санкт-Петербурзі та Академії державної служби Андрію Анатолійовичу  Россомахіну за подаровану книгу.

Подарунок автора

Понеділок, 29 Серпень, 2016

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Олександровичу Касьянову, автору монографії "Энтропийная парадигма в теории активных систем" за подарований примірник.

"Монография представляет собой междисциплинарное исследование. Содержит разработки, направленные на создание количественных методов описания психических процессов субъектов активных систем. Вводится субъективная энтропия, субъективная информация, субъективный риск" - В. Касьянов.

 

Подарунок автора книги

Вівторок, 23 Серпень, 2016

Висловлюємо подяку Ларисі Леонідівні Васильєвій, автору книжки  "Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття" за подарунок.

Васильєва Л. Л. Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття : монографія / Л. Л. Васильєва. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 284 с.

ISBN 978-617-534-369-2

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 23 Серпень, 2016

Висловлюємо щиру подяку упоряднику книжки " Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) Євгенії Олександрівні Гулякіній за подаровані примірники.

Пилипчук Р. Я. Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук; упоряд. Є.О. Гулякіна; вступ. ст. О. Ю. Клековкіна. - Київ: Криниця, 2015. - 512 с: портр.

ISBN 978-966-2434-27-9

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 23 Серпень, 2016

Висловлюємо щиру подяку Наталії Іванівні Дикань, автору книги " Неоген - четвертичные остракоды северной части Черного моря" за подарований примірник.

Дыкань Н.И.

Неоген-четвертичные остракоды северной части Черного моря = Neogene-quaternary ostracodes of the northen part of the Black sea / НАН Украины Ин-т геол. наук ; Н. И. Дыкань ; [предисловие К. Дыканя]. - Киев : Четверта хвиля, 2016. - 272 с.: 29 палеонтол. табл., 1 рис., 3 табл. - Библиогр.: 292 назв.

ISBN 978-966-529-314-9

Подарунок бібліотеці

Четвер, 26 Травень, 2016

Висловлюємо щиру подяку авторам монографії "Історія розвитку велоспорту  на Житомирщині" Олександру Станіславовичу Кухарському та Григорію Петровичу Грибану за подарований примірник.

Кухарський О.С., Грибан Г.П. Історія розвитку велоспорту на Житомирщині. – Житомир: вид-во «Рута», 2016. – 452 с.

У монографії подано достовірні архівні дані про розвитк велоспорту в Житомирській області. Розповідається про спортсменів та тренерів, які досягли високих результатів та зробили вагомий внесок у розвиток велосипедного спорту на Житомирщині, в Україні та світі.

Для учнів, студентів, вчителів, викладачів, тренерів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться велосипедним спортом.

Подарунок бібліотеці

Четвер, 26 Травень, 2016

Висловлюємо щиру подяку автору книги "Закон і час" Валентину Васильовичу Головченку за подарований примірник.

Головченко В.В. Закон і час (статті). – Чернігів: Видавець Лозовий В. М. , 2016. – 112 с.

Збірник наукових і практичних статей автора, присвячених теоретичним і практичним проблемам ефективності законодавства, встановленню юридичних фактів, критеріям розмежування правових актів за ознаками їх нормативності, правового захисту персональних даних, морально-етичним питанням у правовій сфері.

Подарунок бібліотеці

Четвер, 26 Травень, 2016

Висловлюємо щиру подяку автору книги "Основи професійної діяльності на державній службі" Радову Д.Г. за подарований примірник.

Радов Д.Г. Основи професійної діяльності на державній службі/ Д.Г. Радов, за заг. ред. Н.С. Калашник. – Запоріжжя: КСК –Альянс, 2015. – 220 с.

Монографія зацікавить науковців різних галузей, дослідників у галузі наук "державне управління", управлінців-практиків, державних службовців та інших посадовців, студентів і магістрантів вищих навчальних закладів, фахівців, які досліджують питання державної служби та підготовки висококваліфікованих фахівців різних сфер професійної діяльності для державної служби.

 

Сторінки