Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок бібліотеці

Четвер, 10 Жовтень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Спутаю Сергію Михайловичу за подаровані примірники книг:

Лідія Платонівна Деполович (1869 - 1943) : Біографія. Щоденникові записи. Фотографії / упоряд. Сергій Спутай, Наталія Халімон; наук. ред. Олександр Коваленко. - Київ : Логос, 2019. - 118 с.,іл. 

Подарунок автора

Понеділок, 7 Жовтень, 2019

Висловлюємо щиру подяку завідувачеві кафедри математики і теорії та методики навчання математики фізико-математичного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова Василю Олександровичу Швецю за подарований примірник книги:

Василь Швець. Добридень, панове! (збірка поезій). - Немішаєве, 2019. - 180 с., іл.

Подарунок автора

П'ятниця, 20 Вересень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Миколайовичу Шаповалу, професору, доктору юридичних наук за подаровані книги.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн : підруч. / В. М. Шаповал. - 10-те вид., переробл. та допов. - К. : Ін Юре, 2015. - 320 с.

У підручнику подано загальну характеристику конституційно-правового регулювання в зарубіжних країнах, визначено поняття, предмет і систему конституційного права, його суб'єкти та джерела. Аналізуються проблеми конституційно-правової відповідальності.

Подарунок автора

Вівторок, 3 Вересень, 2019

Висловлюмо щиру подяку доктору історичних наук Павлу Павловичу Гай-Нижнику за подарований примірник книги:

Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. -К.: Крок, 2019. - 626 с.

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 2 Вересень, 2019

Висловлюємо щиру подяку  кобзарському цеху за подарований примірник книги:

Кобзарсько-лірницька епічна традиція : Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 15-16 червня 2019 р.) ; упоряд. К. П. Черемський.- Харків - Київ : Видавець Олександр Савчук ; НЦНК "Музей Івана Гончара", 2019. - 220 с. (21 іл.)

Подарунок автора

П'ятниця, 9 Серпень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Павловичу Беху, доктору філософських наук, професору, завідувачу кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції за подаровані примірники книги:

Особистість у вирі планетарного світу : монографія. - Кн. 1 / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Ю. В. Бех (заст. голови) [та ін.]. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 620 с.

Особистість у вирі планетарного світу : монографія. - Кн. 2 / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Ю. В. Бех (заст. голови) [та ін.]. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 548 с.

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 22 Липень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Аркадійовичу Василенку за подарований примірник книги:

Герберт Джордж Уэллс. Гонка между образованием и катастрофой ( избранные произведения педагогического содержания) / Перевод с английского, вступительный очерк, составление и примечания В. А. Василенко. - Кропивницкий: ЧП "Эксклюзив-Систем", 2018. - 363 с.

Подарунок автора

Вівторок, 16 Липень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Ірині Юріївні Шкіцькій за подаровані примірники книги:

Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект : монографія / Ірина Юріївна Шкіцька; за наук.ред. проф. В. М. Бріцина. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. - 440 с.

Подарунок автора

Вівторок, 16 Липень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Олександру Максимовичу Сичу за подарований примірник книги:

Сич Олександр. Соціально-консервативний націоналізм: теорія і політика / Івано-Франківськ: Видавництво "Лілея НВ". 2019. - 544с. 

Подарунок автора

Понеділок, 15 Липень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Оксані Созонтівні Кондур за подаровані примірники книги:

Кондур О. С. Управління якістю освітніх систем в умовах глобалізації: теорія, методика організації, практика : [Монографія] / О. С. Кондур. - Івано-Франківськ : НАІР, 2018. - 488 с.

Сторінки