Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

П'ятниця, 15 Березень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Ігореві  Антоновичу Хижняку, доктору історичних наук, професору, доктору політичних наук, професору політології, академіку Української академії політичних наук за подарований примірник книги:

Хижняк І. Від «навіки разом» до «omnesetsingulos» (разом і окремо). Україна в системному протистоянні глобальних полюсів сили : монографія / Ігор Хижняк. – К. : Саміт-Книга, 2018. – 416 с.

ISBN978-617-7672-67-7

Подарунок автора

П'ятниця, 15 Березень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Віктору Олексійовичу Жадьку, вченому, філософу, письменнику, публіцисту, краєзнавцю, джерелознавцю, фотоаматору, некрополезнавцю, завідувачу кафедри журналістики НПУ імені М. П. Драгоманова за подарований примірник книги:

Не маємо права забути: вибране з творчості В. Бойченка та І. Григурка / уклад. В. Жадько. – Київ, 2019. – 344 с.

ISBN978-966-699-986-6

Подарунок автора

П'ятниця, 15 Березень, 2019

Висловлюємо щиру подяку Всеволоду Володимировичу Зєленіну за подарований примірник книги:

Всеволод Владимирович Зеленин. Основыполитического спичрайтинга : Учебное пособие. – Киев : Изд-во «Люта справа», 2018. – 212 с.

Подарунок авторів

Четвер, 21 Лютий, 2019

Висловлюємо щиру подяку авторам монографії "Адаптивне навчання студентів професії вчителя: теорія і практика" за подарований примірник.

Адаптивне навчання студентів професії вчителя: теорія і практика: монографія / В. І. Бондар, І. М. Шапошникова, Т. Л. Опалюк, Т. Й. Франчук; за заг. ред. В. І. Бондаря, - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - 308 с.

Подарунок авторів

Понеділок, 21 Січень, 2019

Висловлюємо щиру подяку авторам навчального посібника "Філософія освіти" за подаровані примірники.

Філософія освіти : навчальний посібник / за наук. ред. академіка В. П. Андрущенка [та ін.]. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - 342 с. 

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 18 Грудень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Ользі Петрівні Кивлюк, завідувачу кафедри методології науки і міжнародної освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова за подаровані примірники книги:

Тютюнник Є. П. Грабовський - Чернігів: ПАТ "ПВК" "Десна", 2018. - 256 с.

Подарунок автора

Вівторок, 27 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Станіславу Івановичу Присяжнюку, доктору педагогічних наук за подаровані примірники книги:

Присяжнюк С. І. Фізичне виховання студентів як компонент професійної освіти: Навчальний посібник / С. І. Присяжнюк, Д. Г. Оленєв, В. П. Краснов. - К.: НУБіП України, 2018. - 571 с.

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 27 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Наталії Григорівні Мозговій за подаровані примірники книги:

Юркевич П. Д. Сочинения: в 3 т. / ред. Мозговая Н.Г., Волков А. Г., авт. Вступ. Ст. Поперечная Г. А. – Мелитополь: ФЛП Однорог Т. В., МГПУ, Т. 1: Педагогические сочинения. – 2018. – 496 с.

Подарунок автора

Вівторок, 27 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Дмитру Едуардовичу Кільдерову за подаровані примірники книги:

Кільдеров Д. Е. Підготовка майбутніх учителів технологій на засадах інтегрованого навчання: [монография] / Д. Е. Кільдеров. – К.: ФОП Маслаков, 2017. – 563.

Подарунок автора

Четвер, 15 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Андрію Сергійовичу Андрєєву за подарований примірник книги:

Андрєєв А. С. Агітаційно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації серед "переміщених осіб" з України (1944-1953 рр.): Монографія . - К.: Видавництво "Діа", 2018. - 256 с.

Сторінки