Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок бібліотеці

Середа, 8 Серпень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Наталії Володимирівні Кондратьєвій за подарований примірник книги:

Палієнко М. Г. "Киевская старина" (1882 - 1906): Хронологічний покажчик змісту журналу - К.: Темпора, 2005. - 480 с.

Подарунок автора

Понеділок, 4 Червень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Тетяні Юріївні Дудці за подарований примірник книги:

Дудка Т. Ю. Лабораторний практикум із сімейного туризму : навчальний посібник для студентів туристичних спеціальностей ВНЗ / Т. Ю. Дудка. - Київ - Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. - 98 с.

Подарунок колег

Понеділок, 4 Червень, 2018

Висловлюємо щиру подяку колективу Гадяцького коледжу культури і мистецтв імені І. П. Котляревського за подаровані книги:

Костюк В. С. Гадяч у колонії Російської імперії. - К.: Майстер книг, 2015. - 218 с.: іл.

Подяка автору

Понеділок, 4 Червень, 2018

Висловлюємо подяку Лідії Борисівні Кротенко за передані до бібліотеки посібники:

Кротенко Лідія  Борисівна. Britain vs. Ukraine: ethnolinguistic studies (Ukrainian cuisine, Celtic cuisine) - Module I,II,III:посібник для студентів 3-го та 4-го курсу спеціальності "Переклад". - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016-7. - 70 с.  

Подарунок автора

Четвер, 31 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Ользі Костянтинівні Зайченко за подаровані примірники книг:

Зайченко О. К. Організація підбору працівників з метою ефективного використання музейних збірок : метод. посіб. / О. К. Зайченко. - К. : Логос, Національний музей історії України, 2016. - 110 с.

Подарунок авторів

Четвер, 31 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Миколайовичу Носаченко та Антоніні Павлівні Розсосі за подарований примірник книги:

Носаченко В. М., Розсоха А. П. Професійна підготовка майбутніх учителів географії: картографічна складова. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) - К.: Кравченко Я. О., 2018. - 383 с.

Подарунок автора

Четвер, 31 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Лутохіній Елеонорі Олексііївні за подаровану книгу:

 Лутохина, Э.А. Мотивационно-стимулирующие регулирование инновационного развития: сила и власть мотивов : монография / Э. А. Лутохина. - Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2013. - 207 с.

Подарунок автора

Вівторок, 29 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Магдалині Василівні Опачко за подаровані примірники книги:

Опачко М. В. Дидактичний менеджмент у методичній підготовці сучасного вчителя фізики : [Монографія] / Магдалина Василівна Опачко. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017 – 350 с.

Подарунок автора

Понеділок, 21 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Нарозі (Голова Товариства українців у Киргизстані "Берегиня") за подарований примірник книги :

Байджиев М. Сказання про Манаса, Семетея і Сейтека / переклад українською мовою Володимира Нарозі і Миколи Бондаренка. – Б. Турар, 2017. - 480 с.

Подарунок автора

Понеділок, 21 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Олександрі Василівні Качмар за подарований примірник книги: 

Качмар О. В. Феномен агресії в соціокультурній динаміці : соціално-філософський аналіз : Монографія / Олександра Качмар. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. - 312 с.

Сторінки