Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

Середа, 6 Вересень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Степаненку за подаровані примірники книг:

Листи до Олеся Гончара : у 2 кн. Кн. 1 (1946-1982) / упоряд., передм., комент. Миколи Степаненка. - К. : Сакцент Плюс, 2016. - 736 с. ISBN 978-617-543-054-5 ISBN 978-966-8583-69-8 (Кн. 1)

Листи до Олеся Гончара : у 2 кн. Кн. 2 (1983-1995) / упоряд., передм., комент. Миколи Степаненка. - К. : Сакцент Плюс, 2016. - 736 с. ISBN 978-617-543-054-5 ISBN 978-966-8583-70-4 (Кн. 2)

Подарунок автора

Середа, 26 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Ользі Вадимівні Богомолець за подаровану книгу:

Богомолець О. В. Українська домашня ікона : Монографія / Вст. слово В. М. Поповича. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 520 с. ISBN 978-966-489-399-9

Подарунок автора

Четвер, 20 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олександру Євграфовичу Петренку за подарований примірник книги:

Михайло Миколайович Петренко. 200 років безсмертя / Петренко О. Є., Шабанова В. М. - К.: "Кий", 2017 - 238 с. ISBN 978-966-651-899-9

Подарунок бібліотеці

Четвер, 20 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олександру Євграфовичу Петренку за подаровану пам'ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену Михайлу Миколайовичу Петренку (1817 - 1862) - поетові-романтику першої половини ХІХ століття.

Подарунок автора

П'ятниця, 14 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олексію Олександровичу Коту за подаровану книгу:

 Кот О.О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія / О. О. Кот. - К.: Алерта, 2017. - 494 с. ISBN 978-617-566-408-7

Подарунок автора

Вівторок, 11 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олександру Євграфовичу Петренку, засновнику Проекту "Ідентефікація Петренків" за подаровані книги:

Петренко Михайло. Твори / Упорядник О.Є. Петренко. - К.: "Кий", 2017. - 104 с. ISBN 978-966-651-899-9

Подарунок автора

Вівторок, 11 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Івану Богдановичу Остащуку за подаровані книги:

Остащук, Іван Богданович

Християнський сакральний символізм: релігієзнавчо- філософський дискурс : монографія / І. Б. Остащук. - К.: Автограф, 2011. - 288 с. ISBN 978-966-8349-32-03 

Подарунок автора

Вівторок, 11 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Віталію Івановичу Кононенку, доктору філологічних наук, професору, академіку НАПН України, за подарований примірник монографії:

 Самоідентифікація молоді: соціокультурний і транскультурний виміри : монографія / за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка. - К.: Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2014. - 212 с. ISBN 978-966-640-406-3

Подарунок автора

Вівторок, 11 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Катерині Ігорівні Шаховій за подарований примірник монографії:

Шахова Катрина

Записки як жанр української прози ХХ - початку ХХІ століть : монографія / Катерина Шахова. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 216 с. ISBN 978-966-940-086-4

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 11 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку за подарований примірник навчального посібника:

Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з використанням гендерно-чутливого підходу: Навч. посіб. / Ярошенко А. О., Варбан М. Ю., Шульга Л. О. та ін.; за заг. ред. Ярошенко А. О. - К.: МБФ "Альянс громадського здоров'я", 2017 - 112 с. 

Сторінки