Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

Понеділок, 21 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Тетяні Юріївні Дудці за подарований примірник книги:

Дудка Т. Ю. Просвітницький туризм як історико-педагогчний феномен / Т. Ю. Дудка. - Київ-Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. - 444 с.

Подарунок редактора

Середа, 2 Травень, 2018

Висловлюємо подяку Денису Борисовичу Свириденку за подарований випуск журналу. 

 

Подарунок автора

П'ятниця, 20 Квітень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Ірині Анатоліївні Малашевській за подаровані примірники книги: 

Малашевська І. А. Музичне навчання дошкільників і молодших школярів на основі оздоровчо-розвивального підходу: монографія  / І. А. Малашевська. – Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2016. – 303 с.

Подарунок автора

Середа, 4 Квітень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Людмилі Георгіївні Івановій, професору Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за подарований примірник книги:

Іванова Л.Г. Національна ідентичність і державницька ідея в Україні (остання чверть ХVІІІ - 60-ті роки ХІХ ст.) : Історичні розвідки / Л. Г. Іванова. - Київ : Видавництво "Фенікс", 2017. - 368 с. : іл.

У цьому виданні на основі широкого кола архівних та друкованих джерел реконструйовано складні процеси - етапи, тенденції, розвиток, форми, персоналії українського національного відродження з акцентом на

Подарунок автора

Понеділок, 2 Квітень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Анатолію Леонідовичу Щербаню за подарований примірник книги:

Щербань А. Л. Трансформація орнаментування кераміки в традиційній культурі Лівобережжя України (кінець VIIтис. до н. е. – ХІХ століття) : монографія / А. Л. Щербань. – Х. : Видавець Олександр Савчук, 2017. – 328 с.

Монографію присвячено дослідженню трансформацій орнаментації глиняних виробів самобутнього історико-культурного регіону – Лівобережжя України – як феномена культури динамічного типу.

Подарунок автора

Четвер, 22 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Степаненку, доктору філологічних наук, професору, академіку Академії вищої освіти України, заслуженому діячу науки і техніки України, ректору Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за подаровані примірники книг:

Степаненко М. Суб’єктивна та об’єктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі : монографія / Микола Степаненко, Людмила Дейна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 268 с.

Подарунок автора

Середа, 21 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Дмитровичу Сиротюку, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії за подарований примірник книги:

Сиротюк В. Д. Теоретико-методичні засади засвоєння учнями природничо-наукових знань як необхідна умова навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології : монографія / В. Д. Сиротюк, А. М. Сільвейстр, М. О. Моклюк. - Вінниця : ТОВ "Нілан - ЛТД", 2018. - 206 с.

Подарунок автора

Середа, 21 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Михайловичу Половцю, доктору історичних наук, професору, завідувачу кафедри українознавства, політології і соціології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка за подарований примірник книги:

Половець В. М. Половці і Київська Русь. - Чернігів: Просвіта, 2017 р. - 216 с.

Подарунок автора

Четвер, 15 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Максиму Георгійовичу Рильському за подарований примірник книги

Мудрості від Максима Рильського. Вислови, поради, роздуми про філософію буття. Упорядник М. Г. Рильський / Літературно-художнє видання. - Вид. 1 - К.: "Успіх і кар'єра", 2018 - 192 с.

Максим Тадейович Рильський залишив по собі справжній розсип глибоких філософських роздумів, висловів, звернень, порад, утверджень, які не втратили своєї актуальності й у нашому сьогоденні. Дійсно, як наголошував сам класик, "великий поет - завжди сучасник".

Подарунок автора

Середа, 14 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Федоровичу Черкасову, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін мистецького факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Вінниченка, за подаровані примірники книг:

Сторінки