Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок авторів

Четвер, 21 Лютий, 2019

Висловлюємо щиру подяку авторам монографії "Адаптивне навчання студентів професії вчителя: теорія і практика" за подарований примірник.

Адаптивне навчання студентів професії вчителя: теорія і практика: монографія / В. І. Бондар, І. М. Шапошникова, Т. Л. Опалюк, Т. Й. Франчук; за заг. ред. В. І. Бондаря, - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - 308 с.

Подарунок авторів

Понеділок, 21 Січень, 2019

Висловлюємо щиру подяку авторам навчального посібника "Філософія освіти" за подаровані примірники.

Філософія освіти : навчальний посібник / за наук. ред. академіка В. П. Андрущенка [та ін.]. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - 342 с. 

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 18 Грудень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Ользі Петрівні Кивлюк, завідувачу кафедри методології науки і міжнародної освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова за подаровані примірники книги:

Тютюнник Є. П. Грабовський - Чернігів: ПАТ "ПВК" "Десна", 2018. - 256 с.

Подарунок автора

Вівторок, 27 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Станіславу Івановичу Присяжнюку, доктору педагогічних наук за подаровані примірники книги:

Присяжнюк С. І. Фізичне виховання студентів як компонент професійної освіти: Навчальний посібник / С. І. Присяжнюк, Д. Г. Оленєв, В. П. Краснов. - К.: НУБіП України, 2018. - 571 с.

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 27 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Наталії Григорівні Мозговій за подаровані примірники книги:

Юркевич П. Д. Сочинения: в 3 т. / ред. Мозговая Н.Г., Волков А. Г., авт. Вступ. Ст. Поперечная Г. А. – Мелитополь: ФЛП Однорог Т. В., МГПУ, Т. 1: Педагогические сочинения. – 2018. – 496 с.

Подарунок автора

Вівторок, 27 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Дмитру Едуардовичу Кільдерову за подаровані примірники книги:

Кільдеров Д. Е. Підготовка майбутніх учителів технологій на засадах інтегрованого навчання: [монография] / Д. Е. Кільдеров. – К.: ФОП Маслаков, 2017. – 563.

Подарунок автора

Четвер, 15 Листопад, 2018

Висловлюємо щиру подяку Андрію Сергійовичу Андрєєву за подарований примірник книги:

Андрєєв А. С. Агітаційно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації серед "переміщених осіб" з України (1944-1953 рр.): Монографія . - К.: Видавництво "Діа", 2018. - 256 с.

Подарунок автора

Понеділок, 29 Жовтень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Юрію Олексійовичу Кругляку, професору, доктору фізико-математичних наук, доктору хімічних наук, Дійсному члену Академії наук вищої школи України за подаровані книги:

Кругляк, Юрий Алексеевич. Прогнозирование свойств молекулярных веществ. Критические свойства фреонов и их Si- и Ge-аналогов. Механизмы истощения озонового слоя Земли и озонобезопасные фреоны / Ю.А. Кругляк. - Одесса: ТЭС, 2018 - 170 стр.; 34 рис.; 29 табл.; 177 лит.

Подарунок автора

Понеділок, 29 Жовтень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Степаненку, доктору філологічних наук, професору, академіку Академії наук вищої освіти України за подаровані книги:

Степаненко М. Із засіву - благословилось : ескізи до вибраного / Микола Степаненко. - Полтава : ПП "Астрая2, 2018. - 460 С.

Подарунок автора

П'ятниця, 26 Жовтень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Марії Михайлівні Білянській (Скибі) за подаровані книги:

Білянська М. М. 

Організація еколого-педагогічної діяльності : Навч. посіб. - К.: Видавництво Ліра-К, 2017. - 184 с.

Сторінки