Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

П'ятниця, 14 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олексію Олександровичу Коту за подаровану книгу:

 Кот О.О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія / О. О. Кот. - К.: Алерта, 2017. - 494 с. ISBN 978-617-566-408-7

Подарунок автора

Вівторок, 11 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олександру Євграфовичу Петренку, засновнику Проекту "Ідентефікація Петренків" за подаровані книги:

Петренко Михайло. Твори / Упорядник О.Є. Петренко. - К.: "Кий", 2017. - 104 с. ISBN 978-966-651-899-9

Подарунок автора

Вівторок, 11 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Івану Богдановичу Остащуку за подаровані книги:

Остащук, Іван Богданович

Християнський сакральний символізм: релігієзнавчо- філософський дискурс : монографія / І. Б. Остащук. - К.: Автограф, 2011. - 288 с. ISBN 978-966-8349-32-03 

Подарунок автора

Вівторок, 11 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Віталію Івановичу Кононенку, доктору філологічних наук, професору, академіку НАПН України, за подарований примірник монографії:

 Самоідентифікація молоді: соціокультурний і транскультурний виміри : монографія / за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка. - К.: Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2014. - 212 с. ISBN 978-966-640-406-3

Подарунок автора

Вівторок, 11 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Катерині Ігорівні Шаховій за подарований примірник монографії:

Шахова Катрина

Записки як жанр української прози ХХ - початку ХХІ століть : монографія / Катерина Шахова. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 216 с. ISBN 978-966-940-086-4

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 11 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку за подарований примірник навчального посібника:

Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з використанням гендерно-чутливого підходу: Навч. посіб. / Ярошенко А. О., Варбан М. Ю., Шульга Л. О. та ін.; за заг. ред. Ярошенко А. О. - К.: МБФ "Альянс громадського здоров'я", 2017 - 112 с. 

Подарунок автора

Четвер, 15 Червень, 2017

Висловлюємо щиру подяку доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри образотворчого мистецтва НПУ ім. М. П. Драгоманова Олені Леонідівні Шевнюк за подаровану книгу:

Шевнюк О.Л. Методика навчання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах: Навч. посіб. - К., 2017. - 312 с. ISBN 978-617-7480-30-2

Подарунок автора

Четвер, 15 Червень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Валентину Євгеновичу Сакуну за подаровані книги:

Сакун В.Є. Нескорені глухотою. Герасим Німий, Ольга Гоголь-Головня, Марія Башкірцева, Григорій Ксьондзь, Михайло Варда, Микола Варда, Олександр Саєнко [Текст]: дослідницькі нариси / В.Є. Сакун. - Полтава: ТОВ "АСМІ", 2016. - 117 с.: іл. ISBN 978-966-182-402-6

Подарунок автора

П'ятниця, 26 Травень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Василю Олексійовичу Балуху та Віктору Петровичу Коцуру за подаровані примірники книги:

Балух В.О. Ранньомодерна Європа : підручник / В.О. Балух, В.П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 704 с., іл. ISBN 978-966-482-040-7

Подарунок бібліотеці

П'ятниця, 26 Травень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Наталії Григорівні Мозговій за подаровані примірники книги:

Новицкий О.М. Сочинения: в 4 т. / ред. Мозговая Н.Г., Волков А.Г., авт. вступ. ст. Мозговая Н.Г. - Киев: НПУ им. М. Драгоманова; Мелитополь: МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2017. Т.1 - 2017. - 379 с. ISBN 978-617-7346-63-9( полное издание) ISBN 978-617-7346-64-6( том1)

Сторінки