Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок партнерів

Середа, 7 Лютий, 2018

Висловлюємо щиру подяку Українській бібліотечній асоціації за подаровані книги:

Белічко Н., Малаков Д. Георгій Малаков. Життя і творчість / Н. Белічко, Д. Малаков. - К.: Мистецтво, 2015. - 224с. : іл. - Укр. мова., рез. англ.

Подарунок автора

Середа, 10 Січень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Надії Миколаївні Шаповал за подаровану книгу:

Шаповал Надія Миколаївна. Відрядження у світ дипломатії: Із щоденника дружини Посла. - Чернігів: Десна Поліграф, 2017. - 488 с.

Подяка автору

Вівторок, 9 Січень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Назіпу Віленовичу Хамітову, доктору філософських наук, професору за подаровану книгу:

Хамітов Н. В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту / Н. В. Хамітов. - К.: КНТ, 2017. - 394 с. 

Подарунок автора

Четвер, 7 Грудень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Сергію Семеновичу Горбенко, професору факультету мистецтв Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за подарований примірник монографії:

Горбенко С. С. Розвиток ідей гуманістичного виховання учнів засобами музики (ХХ – поч. ХХІ ст.): монографія / С. С. Горбенко. – К.: Кафедра, 2015. – 407 с.     ISBN 978-966-931-00-5-7

Подарунок автора

Вівторок, 14 Листопад, 2017

Висловлюємо щиру подяку Павлу Браницькому, дитячому письменнику, автору історичних поем для дітей, виконавцю історичних козацьких пісень за подаровану книгу "Козацькі бувальщини".

Подарунок автора

Вівторок, 7 Листопад, 2017

 

Висловлюємо щиру подяку Станіславу Івановичу Присяжнюку, доктору педагогічних наук з фізичного виховання та спорту, за подаровані примірники книги:

Присяжнюк С. І. Організація, планування та проведення навчально-тренцвальних занять зі студентською молоддю з футболу [Монографія]  / С. І. Присяжнюк, Д. Г. Оленєв, Ю.І. Тупиця. - К.: НУБіП України, 2017. - 310 с.

Подарунок редактора

Понеділок, 6 Листопад, 2017

Висловлюємо щиру подяку професору кафедри методології науки і міжнародної освіти  НПУ ім. М. П. Драгоманова Денису Борисовичу Свириденку за подарований примірник журналу "Philosophy and Cosmology".

Подарунок автора

Понеділок, 6 Листопад, 2017

Висловлюємо щиру подяку професору кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова Ігору Анатолійовичу Коляді за подаровані книги:

Коляда І. А., Кирієнко О. Ю. Михайло Коцюбинський / І. А. Коляда, О. Ю. Кирієнко; худож.-оформлювач Є.В. Вдовиченко. - Харків: Фоліо, 2012. - 121 с. - (Знамениті українці)

Коляда І. А., Коляда Ю.І. Максим Рильський / І. Коляда, Ю. Коляда; худож- оформлювач Л. П. Вировець. - Харків: Фоліо, 2015. - 120 с. - (Знамениті українці)

Подарунок автора

Четвер, 5 Жовтень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Вікторії Петрівні Вишневецькій за подарований примірник книги: 

Хмарні технології: Навчальний посібник для майбутніх фахівців сфери фізичної культури та спорту. / Укладач Вишневецька В. П.  - К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - 159 с. ISBN 978-966-931-122-1

Посібник призначений для майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. Може бути використаний студентами різних спеціальностей для підвищення рівня сформованості інформаційних компетентностей.

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 2 Жовтень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Світлані Анатоліївні Криловій, завідувачу кафедри філософської антропології, професору, доктору філософських наук, за подаровану книгу:

  Хамітов Н. В. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології. 2-ге вид. перероб. та доп. / Н. В. Хамітов. - К.: "КНТ", 2017. - 370 с. ISBN 978-966-373-411-8

Сторінки