Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

П'ятниця, 26 Травень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Дмитру Олександровичу Корчевському за подаровані примірники книги:

Корчевський Д.О. Інтеграція змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій: теорія і практика : монографія / Д.О. Корчевський. - К. : Педагогічна думка, 2016. - 464 с. ISBN978-966-644-451-9 

Подарунок автора

Середа, 24 Травень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Ірині Володимирівні Удовиченко за подаровані примірники книги:

Удовиченко І.В. Музейна педагогіка: теорія і практика: науково-методичний посібник / І.В. Удовиченко. - К.: Логос, Національний музей історії України, 2017. - 72 с.

Подарунок автора

Середа, 24 Травень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олександру Григоровичу Рябеці за подаровану книгу:

Рябека О.Г. Дрейф планетарного світу: погляд у третє тисячоліття: монографія / О.Г. Рябека; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - 588 с.

Подарунок автора

Понеділок, 15 Травень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Віктору Анатолійовичу Савченку за подарований примірник книги "Діяльність анархістських організацій в Україні у 1903 - 1929 рр: історичний аспект та політична практика".

Савченко В. А. Діяльність анархістських організацій в Україні у 1903 - 1929 рр: історичний аспект та політична практика: монографія / В. А. Савченко. - К., 2017. - 444 с. 

Подарунок автора

Понеділок, 15 Травень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Віктору Петровичу Андрущенку за подаровану книгу "Українська регіональна цивілізація : земля і люди".

В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко, О. Рафальський. - К. : "МП Леся", 2016. - 708. ISBN 978-966-97599-2-4

Подарунок автора

Вівторок, 18 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Андрійовичу Одаричу за подаровані примірники книги "Прикладна фотометрична еліпсометрія".

Одарич В.А. Прикладна фотометрична еліпсометрія / В.А. Одарич. - Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2017. - 416 с. : іл. ISBN 978-617-615-072-5

Подарунок автора

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Дмитровичу Кошманенку за подаровані примірники книг:

Кошманенко В.Д. Спектральна теорія динамічних систем конфлікту. - Київ: Наукова думка, 2016. - 288 с.

Метод оснащених просторів у теорії сингулярних збурень самоспряжених операторів / В. Д. Кошманенко, М. Є. Дудкін // Праці Інституту математики НАН України т. 96 Київ: - 2013. - 320 с.

 

Подарунок бібліотеці

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку авторам монографії "Опорна школа : шляхи становлення / [М. І. Степаненко, Н. І. Шиян, О. Ю. Ільченко, С. В. Стрижак, О. О. Буйдіна] ; за ред. М. І. Степаненка. - Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. - 140 с.

Подарунок автора

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Ярині Андріївні Квасецькій, автору монографії "Професійна підготовка вихователів дошкілля на західноукраїнських землях: історичний аспект / Ярина Квасецька: монографія. - Чернівці: Зелена Буковина, 2017. - 352 с.

Подарунок бібліотеці

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку авторам монографії "Розвиток професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів на етико-естетичних засадах: монографія / Г. Г. Філіпчук (передмова), Г. І. Сотська, С. О. Соломаха, Н. С. Гомеля, М. П. Вовк, Ю. В. Грищенко, Н. О. Філіпчук, Т. В. Котирло; за наук. ред. Л. Б. Лук'янової. - К. : Талком, 2016. - 272 с.

Сторінки