Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

Вівторок, 28 Березень, 2017

 Висловлюємо щиру подяку Георгію Георгійовичу Філіпчуку за подаровані примірники книг:

Філіпчук Г.

Національна ідентичність: культурно-освітній вимір : монографія / Георгій Філіпчук. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 304 с. ISBN 978-617-7172-77-1

Подарунок автора

П'ятниця, 24 Березень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Миколі Микитовичу Калишенко за подаровану книгу "Устремління до творчості: шлях становлення і формування всебічно розвиненої особистості".

Калышенко Н.Н.

Устремленность к творчеству: путь становления и формирования всесторонне развитой личности / Авт.-сост. Н.Н. Калышенко. - К.: ВПП "Компас", 2016. - 256 с.

 Мы живем в мире, где много преград и барьеров. Но любые сложности у страняются силой знаний. Именно они дают мудрость, которая освещает жизненный путь, а также уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.

Подарунок бібліотеці

П'ятниця, 24 Березень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Валентині Порфиріївні Степико, професору кафедри соціології НПУ ім. М. П. Драгоманова, за подаровані книги:

Фаулз Дж.

Колекціонер: роман / Джон Фаулз ;перекл. з англ. Г. Яновської ; худ. Г. Капустенко. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 304 с.

Подарунок автора

П'ятниця, 24 Березень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Михальченко за подаровану книгу:

Михальченко Н. И.

 Великий цивилизационный взрыв на рубеже ХХ–ХХІ веков / Н. И. Михальченко. — К. : Парламентское издательство, 2016. — 504 с.

Подарунок автора

Понеділок, 13 Березень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Раїсі Писаренко за подаровані книги:

"Остановитесь на мгновенье" - історико архітектурне видання про Київ, 

"Фортуна крутит колесо" - збірка віршів,

"Удар судьбы" - збірка віршів,

"Формула жизни" - збірка віршів.

Подарунок автора

Понеділок, 27 Лютий, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олексію Олеговичу Кравчуку, доктору юридичних наук, завідувачу кафедри господарського та адміністративного права НТУ України "КПІ імені Ігоря Сікорського" за подарований примірник книги "Управління державною власністю: адміністративно-правові засади" та "Повноваження органів місцевого самоврядування на здійснення комунального управління та охорону власності".

Кравчук О.О. Управління державною власністю : адміністративно-правові засади : монографія/ О.О. Кравчук. - К. : НТУУ "КПІ", 2014. - 444с.

ISBN 978-966-622-578-1

Подарунок автора

П'ятниця, 3 Лютий, 2017

Висловлюємо подяку Галині Віталіївні Савченко за подарований примірник навчального посібника "Різдвяна казка".

Савченко Г.В. Різдвяна казка. Колядки та щедрівки в транскрипції для камерного оркестру (партитура) : навчальний посібник / Г.В. Савченко. - К. , 2016. - 60 с.

Подарунок авторів

Середа, 1 Лютий, 2017

Висловлюємо подяку за подарунок Ірині Анатоліївні Малашевській та Світлані Костянтинівні Демидовій:

Малашевська І.А. Програма оздоровчо-освітеьої роботи з дітьми старшого дошкільного віку "Веселкова музикотерапія" / І. А. Малашевська, С. К. Демидова. - Вид 2-ге, без змін. - Тернопіль : Мандрівець, 2016. - 44 с.

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 30 Січень, 2017

Висловлюємо щиру подяку доктору історичних наук, професору  Даниленку Віктору Михайловичу  за подаровані книги. 

Головко В.

Українські фінансово-промислові групи в модернізаційних процесах 1991-2009 рр. : монографія / Володимир Головко; Інститут історії України НАН України. -  К. : Інститут історії України НАН України, 2012, - 416 с.

Подарунок авторів

Понеділок, 30 Січень, 2017

Висловлюємо щиру подяку авторам книги "Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення" Володмимру Борисовичу Євтуху та Максимові Колесніченку за подарунок.

Євтух В., Колесніченко М.  Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення : монографія / Володимир Євтух, Максим Колесніченко. - Київ: ТОВ "НВП "Інтерсервіс", 2016. - 238 с.

Сторінки