Ви є тут

Щиро вдячні

Подарунок автора

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Дмитровичу Кошманенку за подаровані примірники книг:

Кошманенко В.Д. Спектральна теорія динамічних систем конфлікту. - Київ: Наукова думка, 2016. - 288 с.

Метод оснащених просторів у теорії сингулярних збурень самоспряжених операторів / В. Д. Кошманенко, М. Є. Дудкін // Праці Інституту математики НАН України т. 96 Київ: - 2013. - 320 с.

 

Подарунок бібліотеці

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку авторам монографії "Опорна школа : шляхи становлення / [М. І. Степаненко, Н. І. Шиян, О. Ю. Ільченко, С. В. Стрижак, О. О. Буйдіна] ; за ред. М. І. Степаненка. - Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. - 140 с.

Подарунок автора

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Ярині Андріївні Квасецькій, автору монографії "Професійна підготовка вихователів дошкілля на західноукраїнських землях: історичний аспект / Ярина Квасецька: монографія. - Чернівці: Зелена Буковина, 2017. - 352 с.

Подарунок бібліотеці

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку авторам монографії "Розвиток професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів на етико-естетичних засадах: монографія / Г. Г. Філіпчук (передмова), Г. І. Сотська, С. О. Соломаха, Н. С. Гомеля, М. П. Вовк, Ю. В. Грищенко, Н. О. Філіпчук, Т. В. Котирло; за наук. ред. Л. Б. Лук'янової. - К. : Талком, 2016. - 272 с.

Подарунок автора

Вівторок, 28 Березень, 2017

 Висловлюємо щиру подяку Георгію Георгійовичу Філіпчуку за подаровані примірники книг:

Філіпчук Г.

Національна ідентичність: культурно-освітній вимір : монографія / Георгій Філіпчук. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 304 с. ISBN 978-617-7172-77-1

Подарунок автора

П'ятниця, 24 Березень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Михальченко за подаровану книгу:

Михальченко Н. И.

 Великий цивилизационный взрыв на рубеже ХХ–ХХІ веков / Н. И. Михальченко. — К. : Парламентское издательство, 2016. — 504 с.

Подарунок автора

П'ятниця, 24 Березень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Миколі Микитовичу Калишенко за подаровану книгу "Устремління до творчості: шлях становлення і формування всебічно розвиненої особистості".

Калышенко Н.Н.

Устремленность к творчеству: путь становления и формирования всесторонне развитой личности / Авт.-сост. Н.Н. Калышенко. - К.: ВПП "Компас", 2016. - 256 с.

 Мы живем в мире, где много преград и барьеров. Но любые сложности у страняются силой знаний. Именно они дают мудрость, которая освещает жизненный путь, а также уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.

Подарунок бібліотеці

П'ятниця, 24 Березень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Валентині Порфиріївні Степико, професору кафедри соціології НПУ ім. М. П. Драгоманова, за подаровані книги:

Фаулз Дж.

Колекціонер: роман / Джон Фаулз ;перекл. з англ. Г. Яновської ; худ. Г. Капустенко. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 304 с.

Подарунок автора

Понеділок, 13 Березень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Раїсі Писаренко за подаровані книги:

"Остановитесь на мгновенье" - історико архітектурне видання про Київ, 

"Фортуна крутит колесо" - збірка віршів,

"Удар судьбы" - збірка віршів,

"Формула жизни" - збірка віршів.

Подарунок автора

Понеділок, 27 Лютий, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олексію Олеговичу Кравчуку, доктору юридичних наук, завідувачу кафедри господарського та адміністративного права НТУ України "КПІ імені Ігоря Сікорського" за подарований примірник книги "Управління державною власністю: адміністративно-правові засади" та "Повноваження органів місцевого самоврядування на здійснення комунального управління та охорону власності".

Кравчук О.О. Управління державною власністю : адміністративно-правові засади : монографія/ О.О. Кравчук. - К. : НТУУ "КПІ", 2014. - 444с.

ISBN 978-966-622-578-1

Сторінки