Наукометричні бази даних

Наукометрина база даних - це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Найбільш атворитетні і повні бази даних - Scopus та Web of Science

*НМБД - наукометрична база даних.

1. Де знайти список всіх журналів які входять в Scopus?

Файл із списком назв журналів на сайті SJR. Знаючи точну назву журналу можна знайти його сайт і дізнатися про редакційну політику, список редколегії, вимоги до авторів.

2. Де знайти список журналів з України (Росії, Білорусії..) які проіндексовані в Scopus?

В згаданому вище файлі і на сайті SJR можна фільтрувати список журналу за країнами. Деякі українські журнали перевидаються англійською і ці перевидання мають засновником вже іншу країну. Тому фільтрування за назвою країни не дає повної інформації і такі журнали треба виловлювати самостійно. Найбільш повний загальний список український журналів містить 35 назв.

3. Де знайти список українських журналів з імпакт-фактором?

Поняття імпакт-фактору використовує інша НМБД Web of Science. Список українських журналів які мають імпакт фактор (станом на 2011 рік) є тут.

4. Чи публікація в журналі який включений в НМБД обов'язково повинна бути англійською мовою?

Ні, не обов'язково. Це залежить від редакційної політики журналу. Українські журнали,які зареєстровані в НМБД, як правило приймають до публікації статті українською мовою. Вимоги до мови статті повинні знаходитися на сайті журналу. Деякі українські журнали приймають статті лише англійською мовою.

5. Як перевірити скільки моїх статей проіндексовано в Scopus?

Це можна зробити зайшовши на сторінку пошуку для авторів і ввести своє прізвище.

6. Чи обов'язково за публікацію в НМБД потрібно платити?

Ні не обов'язково. Хоча існують журнали які вимагають плату, але варто пошукати і знайти журнал який не бере гроші за це. Принаймі в журнали з фундаментальних наук грошей не вимагають. Всю інформацію щодо оплати потрібно шукати на сайті журналу.

7. Як і де знайти колегу який має досвід публікування в журналах в НМЖД?

Якщо ви гуманітарій, то швидше всього в Україні таких людей ви не знайдете і вам доведеться бути піонером в цій справі. В цілому технологія публікування приблизно однакова для всіх спеціальностей.

8. З чого розпочати?

Рекомендую ознайомитися з текстом виступу на семінарі в ХНУ. Там детально розписано моє розуміння алгоритму публікування.