Ви є тут

Підсумки наукової роботи бібліотеки

Четвер, 1 Грудень, 2016

Осінь 2016 року була багатою на події в науковому житті бібліотечної спільноти України: Книжковий форум, міжнародні конференції, семінари, обговорення, круглі столи...

Співробітники бібліотеки не залишились осторонь і взяли  участь у

-           VII  Львівському бібліотечному форумі «Модерна бібліотека в мінливому світі», під час якої відбулись численні виставки, студії, майстер-класи, круглі столи. У студії «Дослідження і комунікації» з доповіддю «Комп’ютерні програми перевірки на плагіат»  виступила  директор бібліотеки Л.В. Савенкова, яка, до речі, є одним з учасників проекту «За академічну доброчесність: роль бібліотеки», запропонованого Українською бібліотечною асоціацією для університетських бібліотек(14-17 вересня 2016 р., м. Львів);

-          Нараді директорів бібліотек ВНЗ «Сучасний простір бібліотек: Бібліотека. Архів. Музей.» (27 вересня 2016 р., м. Київ, НУФВСУ);

-           роботі Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»( м.  Київ, 4-6 жовтня 2016 р.);

-           майстер-класі  "Послуги для наукового контенту та їх створення – роль університетських бібліотек". (5 жовтня 2016, НБ НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, проводила  директор бібліотеки Латвійського університету Івета Гудаковська);

-            Міжнародній науково - практичній конференції “Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи”, у  якій взяли участь понад 170 осіб, а саме: керівники та фахівці бібліотек вищих навчальних закладів України, книговидавці, представники наукових установ та комерційних організацій.( 11-13 жовтня 2016 року, м. Київ, НБ імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка);

-          у семінарі для членів УБА на тему «План дій для нової візії Вашої бібліотеки».(20.10.2016 р., м. Київ, Goethe-Institut ,м. Київ, вул. Волоська, 12/4);

-          Бібліотекознавчих читаннях, присвячених вшануванню пам’яті видатного бібліотекознавця, кандидата історичних наук, першого директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О.  Сухомлинського, заслуженого працівника культури України Павли Іванівни Рогової. (10 листопада 2016 р.м. Київ);

-           Міжнародній науково-практичній конференції „Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України” та Всеукраїнському форумі „Місія бібліотек навчальних закладів у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді” ( 17-18 листопада 2016 р.  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ);

-           ІV щорічному міжнародному науково-практичному семінарі «Цифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація» і перший міжнародний фестиваль контенту цифрованого надбання.(24 - 25 листопада 2016 року , Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ).

Участь у конференціях дає неоціненну можливість обмінятись професійним досвідом, залучитись до нових проектів, ознайомитись з новими ресурсами, зокрема електронними, використання яких у бібліотеках значно розширює перелік послуг для користувачів, об’єднатись з іншими бібліотеками  з метою  впровадженням новітніх технологій в роботу бібліотек. Опанувавши всі сучасні досягнення, використавши досвід провідних бібліотек світу (це надає Українська бібліотечна асоціація, яка входить до ІФЛА – міжнародної асоціації бібліотек), бібліотекарі помітно змінюють форми роботи бібліотеки, надають не конкретні послуги, а цінності – чим сприяють популяризації наукових здобутків українських вчених в світі (інституційний репозитарій, доступ до світових баз даних, допомога у створенні наукових профілів у GoogleScholar, інформація про наукові журнали для опублікування статті, складання бібліографічних списків до публікації за допомогою міжнародних бібліографічних менеджерів EndNote, Mendeleyта інших). Можна з впевненістю говорити про те, що університетська бібліотека поступово стає місцем, це створюється комфортна фізична і віртуальна атмосфера для творчості і точкою виходу у цифровий інформаційний світ.