ФІДБЕК

Нариси з історії освоєння Південної України XV-XVIII ст.

Нариси з історії освоєння Південної України XV-XVIII ст. / [П. Бойко [та ін.] ; за ред. О. Репана] ; Український інститут національної пам'яті. - Київ : К.І.С., 2020. - 285 с.