Ви є тут

Про бібліотеку

Бібліотеку засновано в 1920 році як структурний підрозділ Інституту народної освіти. При реорганізації інституту в 1930 році бібліотека увійшла до складу Київського інституту соціального виховання. У 1933 році на базі інституту соціального виховання утворено Київський педагогічний інститут. З 1936 року інститут носив ім'я О.М.Горького. У 1993 році інституту було надано статус університету і присвоєно нову назву – Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. У 1997 році вузові надано статус Національного педагогічного університету.

В довоєнні i повоєнні роки завідували бібліотекою І. С. Ребельський, М. С. Мараховська, Д. Ю. Серветник, Г. С. Разумова.

З 1978 по 2007 рік бібліотекою керувала  Е. В. Татарчук.

До 1935 року в бібліотеці працювало 7 бібліотекарів. Книжковий фонд становив 100 тис. одиниць. Тут уперше було відкрито читальний зал на 30 місць. Перед Великою Вітчизняною війною книжковий фонд бібліотеки налічував уже понад 170 тис. книг і журналів. Під час війни він в основному зберігся.

 
Докладніше про історію і сьогодення бібліотеки можна прочитати у книзі:

Історія та сьогодення Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / укл.Л. В. Савенкова, Н. І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 286 с.

Фонди бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова

Наукова бібліотека комплектується відповідно до профілю університету літературою з математики, фізики, природничо-географічних, соціально-економічних наук, мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства. Широко представлена література з педагогіки та психології.

Загальна кількість примірників на 1 січня 2016 р. – 1.191.432
книг – 1.015.936
періодичних видань – 155.930
електронних видань - 17.308
 

У своїх книжкових зібраннях бібліотека має рідкісні видання XVIII - початку XX cт. Всього - 12.591 прим.
  

Зберігаються особисті колекції професора П. І. Орлика (1415 прим.), відомого літературознавя С. Гальченка (2560 прим.),  професора М. Заковича (392 прим.)
 

Британською Радою в Україні бібліотеці подароване видання серії “The Millennium Library”.

 

У фондах бібліотеки зберігається 4060 дисертацій, захищених в університеті.

Бібліотека щорічно передплачує понад 380 назв періодичних видань.

Книжкові фонди бібліотеки розкриті за складом і змістом
у СИСТЕМІ КАТАЛОГІВ І КАРТОТЕК бібліотеки.