Ви є тут

Подарунок автора книги

Вівторок, 23 Серпень, 2016

Висловлюємо подяку Ларисі Леонідівні Васильєвій, автору книжки  "Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття" за подарунок.

Васильєва Л. Л. Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття : монографія / Л. Л. Васильєва. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 284 с.

ISBN 978-617-534-369-2

У монографії розглядається рок-музика - один із суттєвих чинників розвитку світової культури другої половини ХХ століття. Здійснено аналіз еволюції наукової думки щодо масової культури, масової музики, соціологічних, естетичних, музичних особливостей рок-музики. Висвітлено особливості соціального функціонування року, його музичні витоки, жанрову систему. Основну увагу приділено hard-and-heavy як одному з провідних напрямків розвитку року. Проаналізовано стильові прояви hard-and-heavy, особливості його теріторіального поширення, семантику вербальних текстів, позамузичні засоби виразності, музичну стилістику. Визначено місце  hard-and-heavy в музичній культурі та напрямки його еволюції у другій половині ХХ стсоліття, накреслено перспективи розвитку "важкої" музики у ХХІ столітті.

 

 

 

Зображення: