Ви є тут

Подарунок автора

Понеділок, 27 Лютий, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олексію Олеговичу Кравчуку, доктору юридичних наук, завідувачу кафедри господарського та адміністративного права НТУ України "КПІ імені Ігоря Сікорського" за подарований примірник книги "Управління державною власністю: адміністративно-правові засади" та "Повноваження органів місцевого самоврядування на здійснення комунального управління та охорону власності".

Кравчук О.О. Управління державною власністю : адміністративно-правові засади : монографія/ О.О. Кравчук. - К. : НТУУ "КПІ", 2014. - 444с.

ISBN 978-966-622-578-1

Розглянуто управління державною власністю в Україні та його адміністративно-правові засади. Проаналізовано функціональний аспект управління державною власністю. Розкрито основні принципи такого управління, охарактеризовано сучасний стан державної власності та управління нею. Проведено аналіз основних складових механізму адміністративно-правового регулювання управління державною власністю. Розглянуто проблеми визначення в законодавстві основних напрямів діяльності у сфері такого управління. Зроблено спробу знайти оптимальні шляхи удосконалення управління державною власністю та його адміністративно-правового забезпечення.

Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, працівників органів влади та органів місцевого самоврядування й інших осіб. що цікавляться проблематикою управління власністю. 

Голосніченко І.П., Кравчук О.О.,  Стахурський М.Ф., Голосніченко Д.І., Денчук Р.О. Повноваження органів місцевого самоврядування на здійснення комунального управління та охорону власності: Монографія. - К.: Видавець Г.А.М.- 2008. - 320 с.

Досліджуються питання управління у сфері місцевого самоврядування та повноваження його органів у механізмі правового регулювання. Приділено увагу генезису місцевого самоврядування, організаційно-правовим засадам заснування органів місцевого самоврядування та особливостям їх побудови у м. Києві, побудови та повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування, правовим формам комунального управління, вирішенню проблем застосування власних і делегованих повноважень. Висвітлено підходи до розуміння комунальної власності як основи місцевого самоврядування, засади адміністративно-правової охорони комунальної власності, проблеми створення міліції місцевого самоврядування, а також адміністративної відповідальності за посягання на комунальну власність та особливий правовий режим майна, що знаходиться в цих відносинах.

Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, працівників органів влади та органів місцевого самоврядування й інших осіб. що цікавляться проблематикою управління власністю. 

Зображення: