Ви є тут

Подарунок автора

Вівторок, 28 Березень, 2017

 Висловлюємо щиру подяку Георгію Георгійовичу Філіпчуку за подаровані примірники книг:

Філіпчук Г.

Національна ідентичність: культурно-освітній вимір : монографія / Георгій Філіпчук. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 304 с. ISBN 978-617-7172-77-1

У монографії висвітлюються важливі проблеми націо-державотворчих процесів, обгрунтовуються сутнісні завдання щодо реалізації головного пріоритету - виховання української нації. Провідне місце займає питання про роль національної культури та освіти у формуванні суспільної свідомості українців акцентуючи особливу увагу на впровадження у зміст освіти цінностей, які творять національну ідентичність, оберігають і зміцнюють найбільш значущу вартість Народу - соборну Державність. Праця містить сутнісні характеристики та оцінки світоглядних концепцій, культурно-освітніх теорій і практик, зокрема на рівні європейського і світового досвіду, ідеологічних доктрин, які прямо й опосередковано впливають на соціосередовище, філософію освіти, психоментальні якості Особистості і Суспільства. На основі власного світобачення пропонуються авторські моделі і підходи стосовно значущих цілей Стратегії сталого розвитку України, національно-патріотичного і громадянського виховання молоді, розвитку людського капіталу, удосконалення змісту освіти "впродовж життя" на основі принципів україно-людоцентризму і культуро-природовідповідності.

Основний лейтмотив роботи - утвердження цінностей національної Ідеї в усіх житєвих сферах буття Українського народу. Висловлені в роботі думки, оцінки, погляди можуть бути корисними для всіх, кому не байдужа доля свободолюбної, соблроної, духовної, націєтворчої України.

Філіпчук Г. Г.

Націєтворчість освіти. Монографія / Георгій Філіпчук. - Чернівці : Зелена Буковина, 2014. - 400 с.

У роботі на основі суспільно-педагогічного аналізу висвітлюються важливі проблеми і завдання культуно-освітнього і соціально-політичного характеру. спрямовані на зміцнення націєтворчих процесів в Україні. Сутність ррозгляду - громадянско-освітній контекст державного і національного розвитку, впровадження в зміст освіти головних педагогічних принципів людоцентризму, україноцентризму, природо- і культуровідповідності, які стимулюють формування національної свідомості, ідентичності і єдності українського народу, творення консолідованої політичної нації. Показано значущість національно-оберігаючої освітньої політики, пріоритету утвердженя власного національного "Я" для подальшого поступу України в загальноєвропейську спільність. Виховання нації, її безпека визнається найголовнішим стратегічним завданням держави і суспільства.

Подані матеріали можуть бути корисними для тих, кого цікавлять проблеми освітньої політики, виховання нинішнього і наступних поколінь українців, хто воліє бачити Україну успішною на шляху європеїзму і сталого розвитку.

Філіпчук Г. Г.

"Духа не вгашайте!". Публіцистика. - К.: Вид. Товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка, 2016. - 96 с.

 

 

 

Зображення: