Ви є тут

Подарунок автора

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Ярині Андріївні Квасецькій, автору монографії "Професійна підготовка вихователів дошкілля на західноукраїнських землях: історичний аспект / Ярина Квасецька: монографія. - Чернівці: Зелена Буковина, 2017. - 352 с.

У монографії представлено результати ретроспективного аналізу історичних культурно-освітніх умов зародження і розвитку дощкільного виховання та професійної підготовки вихователів дошкільних закладів на західноукраїнських землях (Галичина, Буковина і Закарпаття). З'ясовано особливості формування системи педагогічних навчальних закладів з підготовки вихователів, організаційні засади функціонування жіночих учительських семінарій і фребелівських курсів стаціонарної та заочної (екстернатної) форми, семінарій для вихователів дошкілля. Розкрито зміст теоретичного навчання і практики, їх взаємозв'язок та значення у фаховому становленні майбутніх вихователів дошкільних закладів. Визначено педагогічну доцільність та форми впровадження історичних здобутків у сучасну педагогічну практику.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта", педагогів дошкільних навчальних закладів, а також тих, хто прагне пізнати історичні особливості становлення національної системи освіти.

 

Зображення: