Ви є тут

Подарунок автора

Середа, 24 Травень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олександру Григоровичу Рябеці за подаровану книгу:

Рябека О.Г. Дрейф планетарного світу: погляд у третє тисячоліття: монографія / О.Г. Рябека; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - 588 с.

У монографії обгрунтовується прогностична концепція становлення протягом ХХІ століття планетарного світу на основі трьох провідних тенденцій глобалізації сучасного соціального світу, що ведуть до онтологічної, інформаційної і організаційної єдності суспільства у структурі Світового суспільства знань; його сутність подається як суперечність між Планетарною особистістю і Світовим суспільством знань, а елементами організаційного ландшафту є Світове громадянське суспільство, Світова держава і Світовий уряд; його життєдіяльність упорядковується системою саморегуляції, що забезпечує породження неожиття; на порядок денний поставлена проблема формування Ноосферної особистості і безтілесних колективних суб'єктів - носіїв чистої соціальності; дослідження ноосоціогенезу швидко піднімається на рівень ноокосмогенезу, оскільки планетарна філа життя поступово оволодіє Ближнім Космосом.

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, що займаються дослідженнями проблем ноосоціогенезу, самоорганізації і саморегуляції соціальних систем, загальної теорії управління, а також для практиків - усіх, хто цікавиться проблемами системного аналізу управління і розбудови м'якого управління і самоуправління суспільством.

Зображення: