Ви є тут

Подарунок автора

П'ятниця, 26 Травень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Дмитру Олександровичу Корчевському за подаровані примірники книги:

Корчевський Д.О. Інтеграція змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій: теорія і практика : монографія / Д.О. Корчевський. - К. : Педагогічна думка, 2016. - 464 с. ISBN978-966-644-451-9 

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні основи інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі інформаційних технологій. Обгрунтовано методологічні засади, загальнонаукові підходи та концептуальні положення інтеграції змісту професійної підготовки, виокремлено умови проектування та реалізації відповідної системи навчання в навчальному процесі вищої школи. На основі виявлених особливостей змісту професійної підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій запропоновано комплекс моделей інтегрування змісту та розроблено методичні аспекти інтеграції змісту професійної підготовки ІТ-фахівців.

Для науково-педагогічних працівників, викладачів навчальних закладів різних рівнів акредитації, аспірантів та студентів.

Зображення: