Ви є тут

Подарунок автора

П'ятниця, 26 Травень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Василю Олексійовичу Балуху та Віктору Петровичу Коцуру за подаровані примірники книги:

Балух В.О. Ранньомодерна Європа : підручник / В.О. Балух, В.П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 704 с., іл. ISBN 978-966-482-040-7

Підручник містить системний виклад історичних подій у європейських країнах епохи раннього модерну, висвітлює провідні тенденції історичного розвитку Західної Європи з кінця ХV до середини ХVІІ ст., розкриває особливості економічних відносин у європейських країнах ранньоновочасного періоду, визначає специфіку культурного поступу Європи в епоху Відродження і бароко. Територіальні межі викладеного матеріалу охоплюють Англію, Німеччину, Францію, Швейцарію, Іспанію, Італію, Нідерланди, Скандинавські країни, Австрію, Угорщину, Валаське, Молдавське і Трансильванське князівства. У додатках вміщено хронологічну таблицю, термінологічний словник, основні географічні назви, перелік видатних політичних, віськових і культурних діячів ранньоновочасної епохи, предметний, географічний та іменний покажчики, бібліографію.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів шкіл, гімназій, коледжів і ліцеїв, а також для масового читача.

Зображення: