Ви є тут

Подарунок автора

Вівторок, 11 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Віталію Івановичу Кононенку, доктору філологічних наук, професору, академіку НАПН України, за подарований примірник монографії:

 Самоідентифікація молоді: соціокультурний і транскультурний виміри : монографія / за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка. - К.: Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2014. - 212 с. ISBN 978-966-640-406-3

У монографії розглянуто філософсько-методологічні засади забезпечення самоідентифікації молодої людини як патріота незалежної України. Визначено психолого-педагогічні й духовні чинники й механізми впливу на формування національної ідентичності та самовідомості молодого покоління. Висвітлено широке коло соціокультурних і етнокультурних спрямувань в утвердженні національних приоритетів, ідеалів української державності.

Розрахована на науковців, педагогів, студентів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

Зображення: