Ви є тут

Подарунок автора

Вівторок, 11 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Івану Богдановичу Остащуку за подаровані книги:

Остащук, Іван Богданович

Християнський сакральний символізм: релігієзнавчо- філософський дискурс : монографія / І. Б. Остащук. - К.: Автограф, 2011. - 288 с. ISBN 978-966-8349-32-03 

У монографії комплексно розглянуто смислову багатоплановість християнського сакральногоо символізму як важливого інтерпарадигматичного феномену.

Висвітлено діалектику редігійного символізму, проаналізовано теоретико-семантичну й функціонально-прагматичну навантаженість окремих структурних груп християнської символіки, досліджено функціонально-комунікативні моделі та конфесійні вияви християнського символізму.

Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів,  богословів, усіх, хто цікавиться проблемами християнського символізму.

Зображення: