Ви є тут

Подарунок автора

Вівторок, 11 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Катерині Ігорівні Шаховій за подарований примірник монографії:

Шахова Катрина

Записки як жанр української прози ХХ - початку ХХІ століть : монографія / Катерина Шахова. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 216 с. ISBN 978-966-940-086-4

У дослідженні вперше цілісно проаналізовано записки як жанр в українській художній літературі ХХ - початку ХХІ століть; виділено етапи становлення й окреслено вектори розвитку. Розглянуто особливості жанру записок на загальнотеоретичному, історичному. національному, індивідуально-авторському рівнях. Визначено відповідність дефініції "записки" в назвах досліджуваних творів жанровим реаліям. Схарактеризовано індивідуально-авторські модифікації записок.

Для літературознавців, викладачів і студентів-філологів. 

Зображення: