Ви є тут

Подарунок автора

П'ятниця, 14 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олексію Олександровичу Коту за подаровану книгу:

 Кот О.О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія / О. О. Кот. - К.: Алерта, 2017. - 494 с. ISBN 978-617-566-408-7

Представлена монографія є спробою проведеня системного аналізу засад здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав з метою формування цілісного уявлення про ці категорії в науці цивільного права, що грунтується на теоретичних засадах та судовій практиці застосування цивільного законодавства України.

У процесі аналізу суб'єктивного цивільного права як базисної категорії цивільного права значну увагу було приділено дослідженню поняття здійснення суб'єктивних прав, його природи. а також межам здійснення суб'єктивних прав. Зловживання матеріальними правами та процесуальними правами автор розглядає окремо, виділяючи спільні риси цього правового явища. Більша частина монографії присвячена проблематиці захисту суб'єктивних цивільних прав. зокрема поняттю та правовій природі захисту прав, співвідношенню понятя "захисту прав" із суміжним поняттямм, формам захисту суб'єктивних прав. У монографії висвітлено існуючі в цивілістичні й наці підходи до класифікації способів захисту прав, проаналізовано загальні та спеціальні способи захисту суб'єктивних цивільних прав.

Особлива практична цінність роботи полягає у проведеному автором аналізі величезного масиву судової практики застосування законодавства про здійснення та захист цивільних суб'єктивних прав на рівні актів Верховного Суду України та вищих судів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зображення: