Ви є тут

Подарунок автора

Середа, 26 Липень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Ользі Вадимівні Богомолець за подаровану книгу:

Богомолець О. В. Українська домашня ікона : Монографія / Вст. слово В. М. Поповича. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 520 с. ISBN 978-966-489-399-9

У монографії вперше в українській інтелектуальній думці запропоновано науковий розгляд домашньої ікони як унікального феномена української народної культури, який протягом століть відображав найвищі цінності українського народу, визначив своєрідність звичаєвої практики, закладаючи водночас підвалини для розвитку української етнічної ідентичності. Незважаючи на загальну наукову інтенцію дослідження, все ж воно не обмежене сухістю та суворістю наукового стилю, оскільки містить розлогі фольклорні та обрядові екскурси.

Чільна увага у роботі приділяється висвітленню місця та ролі домашньої ікони в обрядовій практиці українців та ролі домашньої ікони в процесі взаємної інтенції професійної та народної культури до діалогу, який, як показала історія, виявився у формуванні українського етнічного простору.

Залучення багатогранного етнографічного матеріалу робить її цікавою не тільки для вузькоспеціалізованих фахівців у царині українознавства, філософії, культурології, чи студентів гуманітарних факультетів, а й усіх тих людей, які цікавляться українською традиційною культурою, або ж займаються розвитком та популяризацією різних аспектів української історії.

 

Зображення: