Ви є тут

Подарунок автора

Середа, 6 Вересень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Степаненку за подаровані примірники книг:

Листи до Олеся Гончара : у 2 кн. Кн. 1 (1946-1982) / упоряд., передм., комент. Миколи Степаненка. - К. : Сакцент Плюс, 2016. - 736 с. ISBN 978-617-543-054-5 ISBN 978-966-8583-69-8 (Кн. 1)

Листи до Олеся Гончара : у 2 кн. Кн. 2 (1983-1995) / упоряд., передм., комент. Миколи Степаненка. - К. : Сакцент Плюс, 2016. - 736 с. ISBN 978-617-543-054-5 ISBN 978-966-8583-70-4 (Кн. 2)

До видання ввійшли подані за автографами в хронологічному порядку листи письменників, а також публіцистів, митців до всесвітньо відомого майстра художнього слова Олеся Гончара.

Степаненко М. Політичне сьогодення української мови : актуальний перефрастикон : монографія / Микола Степаненко. - Харків : Видавець Іванченко І. С., 2017. - 616 с.

У пропонованому читачеві виданні схарактеризовано найважливіші лексичні й лексико-семантичні зміни в сучасній українській мові. спричинені дією екстралінгвальних чинників - Померанчевої революції та Революції гідності. З'ясовано, зокрема, новий семантичний обсяг слова майдан (Майдан), проаналізовано й системно представлено неологізми, перифрази й перефрастичні ряди, що об'єктивують суспільно-політичні трансформації в Україні періоду 2004 - 2016 рр.

   Для науковців, викладачів, журналістів, студентів-філологів, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться сучасним станом української мови.

Національна пам'ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 2-3 жовтня 2015 р.). - Львів, 2017. - 294.с.

У збірнику вміщено матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Національна пам'ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка" (Львів, 2-3 жовтня 2015 р.). Доповіді присвячено доробкові Юрія Олексійовича Жлуктенка в соціолінгвістиці, перекладознавстві, контрастивній лінгвістиці, методиці викладання мов. германістиці.

Авторський колектив сподівається, що книжка зацікавить мовознавців, перекладознавців, перекладачів, викладачів української мови як іноземної, усіх, кому не байдуже Рідне Слово.

 

 

Зображення: