Ви є тут

Подарунок автора

Вівторок, 19 Вересень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Анатолію Васильовичу Фурману, доктору психологічних наук, професору. перекладачу, за подаровані примірники книги "Система сучасних методологій" ( 1-3 тт.).

"Система сучасних методологій" : [хрестоматія у 4 томах] / упоряд., відп. ред., перекл А. В. Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - 1.- 314 с. 

Уперше в одному виданні зібрані найбільш фундаментальні методологічні тексти різного спрямування, світоглядного формату, логіко-тематичного узмістовлення, стилю і характеру методологування. У результаті методологія постає і як самобутня сфера довершеної миследіяльності, і як найвагоміша тенденція  розвитку сучасної культури, і як система різнорівневих рефлексивних саморозвиткових знань про методи, форми, засоби та інструменти методологічного мислення, і як інтелектуальна майстерність - стратегія і тактика, технологія і техніка - адекватної постановки та відшукання оптимальних способів розв'язання філософських, суспільних, наукових та особистих проблем.

 

 

 

Зображення: