Ви є тут

Подарунок автора

Середа, 20 Вересень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Дмитру Івановичу Ткачу, автору книги "Методика навчання майбутніх архітекторів нарисної геометрії" за подарований примірник.

Ткач Д.І. Методика навчання майбутніх архітекторів нарисної геометрії. Монографія / Д.І. Ткач. - Дніпропетровськ : Вид-во "Свідлер А.Л.", 2014. - 264 с.

У монографії викладено теоретико-методичні і психолого-педагогічні засади навчання нарисної геометрії майбутніх архітекторів на основі розуміння природи будь-якого об'єкту і його оборотного зображення як складних систем відповідних взаємосполучених елементів. Реалізація запропонованої системної парадигми теорії оборотних зображень в навчальному процесі сприяє поступовому перетворенню буденного мислення першокурсників архітектурних факультетів в зачатки конструктивно-композиційного як основи професійного проектного мислення.

Зображення: