Ви є тут

Подарунок автора

П'ятниця, 22 Вересень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Олені Володимирівні Тищенко, професору кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського  національного університету імені Тараса Шевченка за подаровані примірники книги:

Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського союзу: Збірник наукових праць, присвячений памяті професора В.П. Пастухова / за заг. ред д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М. І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І. С. Сахарук. - К.: ДП "Прінт Сервіс", 2017. - 536 с. ISBN 978-617-7069-53-8

 

 

Збірка присвячена пам'яті відомого педагога і вченого в галузі трудового права, академіка Академії наук вищої школи України, Заслуженого юриста України, професора, адвоката Володимира Павловича Пастухова. 

У ній висвітлюються актуальні наукові та практичні проблеми держави і права в Україні та країна Європейського Союзу в умовах сьогодення. Автори торкаються проблематики тенденцій розвитку держави, питань реформування, законодавства, теоретично-правових проблем та перспектив модернізації системи права України та провідних держав Європейського Союзу.

Збірка буде корисною викладачам, аспірантам, студентам і всім працівникам.

 

 

Зображення: