Ви є тут

Подарунок автора

Четвер, 7 Грудень, 2017

Висловлюємо щиру подяку Сергію Семеновичу Горбенко, професору факультету мистецтв Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за подарований примірник монографії:

Горбенко С. С. Розвиток ідей гуманістичного виховання учнів засобами музики (ХХ – поч. ХХІ ст.): монографія / С. С. Горбенко. – К.: Кафедра, 2015. – 407 с.     ISBN 978-966-931-00-5-7

У монографії розкрито методологічні, науково-теоретичні та методичні основи розвитку ідей гуманістичного виховання учнів молодшого та підліткового віку засобами музики у творчій спадщині вітчизняних педагогів ХХ – поч. ХХІ ст. Здійснено історико-педагогічний аналіз проблем гуманістичного виховання у контексті соціально-культурних умов розвитку суспільства. Обґрунтовано періодизацію, зроблено класифікацію ідей, охарактеризовано їхні основні детермінанти та субстанційні особливості. На основі розглянутих методологічних, науково- педагогічних засад розроблено логіко-структурну модель розвитку ідей гуманістичного виховання та запропоновано методи їхньої реалізації.

Зображення: