Ви є тут

Подарунок автора

Середа, 7 Лютий, 2018

Висловлюємо щиру подяку  Вікторії Порт (Щурова В. А.), автору книги "Лад" за подарований примірник книги.

"Лад - ландшафт, архітектура і дизайн - простір і середовище, пропорція і форма, колір і деталі - нива творчої діяльності людини. Невипадково назва-абревіатура розшифровується як ландшафт, архітектура і дизайн, так розкривається суть слова "лад" - злагода, мир, порядок, організованість. Природа у широкому розумінні включає в себе творчий світ людини: мистецтво і музику, де діють ті самі закони ритму і гармонії. Модель книги -

своєрідна матриця ілюстрації думки, структура, що відзеркалює пошук образності і функції, відображена у схемах, малюнках. Основа композиційної побудови книги - ірраціональна пропорція - "діагональ квадрату". Квадрат - проекція куба, який за Піфагором, символізує сталість і рівновагу Землі.Нескінченне зменшення діагональних квадратів здатне впорядковувати неосяжне розмаїття природних процесів і творчих пошуків людини в цілісну систему. Пропорційні співвідношення композиції книги і викладеного матеріалу утворюють своєрідний ритм, який має сприйматись легко і проникливо".

Вікторія Порт.

Зображення: