Ви є тут

Подарунок автора

П'ятниця, 9 Лютий, 2018

Висловлюємо щиру подяку Сергію Георгійовичу Кобернику за подаровані примірники книг.

Самостійна робота студентів з методик навчання природничих дисциплін: теорія та практика: монографія / С. Г. Коберник, І. В. Мороз, О. А. Цуруль та ін. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - 315 с.

У монографії розглянуто науково-методичні засади організації самостійної роботи студентів педагогічних вищих навчальних закладів з методик навчання природничих дисциплін. Подано класифікацію форм і видів самостійної роботи студентів. З урахуванням особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів розроблені системи диференційованих завдань для організації різних видів самостійної роботи студентів з методики навчання географії, біології, хімії.

Монографія призначена для науковців, викладачів вищої школи та студентів природничих спеціальностей університетів.

Коберник С. Г. Науково-методичні засади географічної освіти в основній школі: монографія. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 346 с.

У монографії розглядаються науково-методичні засади географічної освіти в основній школі. Висвітлюються аспекти формування нормативної бази для розвитку шкільної географії та створення сучасних навчально-методичних комплектів для вивчення курсів географії в основній школі. Подаються змістові характеристики структурних складових географічної освіти з відповідними методичними рекомендаціями. Визначені основні тенденції розвитку дидактичної системи навчання географії.

Монографія призначена для науковців, учителів географії, викладачів вищої школи та студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів. 

Зображення: