Ви є тут

Подарунок автора

Четвер, 15 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Максиму Георгійовичу Рильському за подарований примірник книги

Мудрості від Максима Рильського. Вислови, поради, роздуми про філософію буття. Упорядник М. Г. Рильський / Літературно-художнє видання. - Вид. 1 - К.: "Успіх і кар'єра", 2018 - 192 с.

Максим Тадейович Рильський залишив по собі справжній розсип глибоких філософських роздумів, висловів, звернень, порад, утверджень, які не втратили своєї актуальності й у нашому сьогоденні. Дійсно, як наголошував сам класик, "великий поет - завжди сучасник".

Утвердження рідної мови, піклування про слово і духовність людини, зверненняя до молоді, проблеми виховання й ставлення до природи, вияви добросердя - все, що хвилювало поета-академіка протягом усього життя, - знайшло відтворення у книжці, в окремих віршах і поетичних рядках, в цитатах і витримках з літературно-мистецьких студій та розвідок, епістолярної спадщини, публіцистики.

Водночас книга розкриває світосприйняття, духовні й моральні принципи, життєві спостереження видатного національного гуманітарія та гуманіста. А також широчінь інтересів, уподобань, переконань світоча нашої культури.

Збірка матиме особливе виховне значення в період вироблення та становлення духовних та моральних цінностей суспільства молодої держави.

Зображення: