Ви є тут

Подарунок автора

Середа, 21 Березень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Дмитровичу Сиротюку, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії за подарований примірник книги:

Сиротюк В. Д. Теоретико-методичні засади засвоєння учнями природничо-наукових знань як необхідна умова навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології : монографія / В. Д. Сиротюк, А. М. Сільвейстр, М. О. Моклюк. - Вінниця : ТОВ "Нілан - ЛТД", 2018. - 206 с.

 

У монографії дається теоретико-методичне обгрунтування необхідності і доцільності оволодіння учнями природничо-науковими знаннями як необхідної умови навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології у вищих педагогічних навчальних закладах. Підчас вивчення фізики у загальноосвітніх навчальних закладах розглядається реалізація міжпредметних зв'язків фізики, хімії і біології на основі поєднання інтегративного підходу, що підсилює фундаментальну, прикладну, міжпредметну та практичну спрямованість курсу.

На основі проведених авторами теоретико-експериментальних досліджень формулюються вимоги та практичні рекомендації щодо засвоєння учнями природничо-наукових знань, які згодом будуть використані для якісної підготовки майбутніх учителів хімії і біології. Зокрема, проведено синтез навчального матеріалу з фізики, хімії і біології; розроблено 9 інтегрованих уроків; програмний засіб, який включає завдання, задачі та лабораторні роботи інтегрованого змісту.

Для наукових працівників, викладачів, студентів та вчителів шкіл. 

Зображення: