Ви є тут

Подарунок автора

Понеділок, 2 Квітень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Анатолію Леонідовичу Щербаню за подарований примірник книги:

Щербань А. Л. Трансформація орнаментування кераміки в традиційній культурі Лівобережжя України (кінець VIIтис. до н. е. – ХІХ століття) : монографія / А. Л. Щербань. – Х. : Видавець Олександр Савчук, 2017. – 328 с.

Монографію присвячено дослідженню трансформацій орнаментації глиняних виробів самобутнього історико-культурного регіону – Лівобережжя України – як феномена культури динамічного типу.

Охарактеризовано зміни в технології нанесення, елементах та композиціях орнаментів із часів їхньої появи на глиняному посуді (кінець VII тис. до н. е.) до ХІХ століття. Уперше проаналізовано соціокультурні фактори, що впливали на зміни гончарних орнаментальних традицій. Реконструйовано семантику найпоширеніших зображень.

Для культурологів, етнологів, археологів, істориків, мистецтвознавців, керамологів, викладачів. Аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться історією традиційної культури українців.

Зображення: