Ви є тут

Подарунок автора

Середа, 23 Листопад, 2016

Висловлюємо подяку Любові Василівні Лохвицький за подаровані книги:

Лохвицька Л.В. Особистість дошкільника : Дорога до Я-морального : [навч. посіб.] / Л.В. Лохвицька. - Тернопіль : Мандрівець, 2016. - 408 с. 

Навчальний посібник укладено відповідно до Державного стандарту плану підготовки бакалавра з галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" за напрямом 6.010101 "Дошкільна освіта" та програми дисципліни "Психолого-педагогічний супровід морального виховання дітей дошкільного віку". Посібник складається з двох частин: у першій поглиблено висвітлено питання морального становлення особистості на етапі дошкільного дитинства, розкрито теоретичні засади, сутність і особливості морального виховання в дошкільному віці; у другій запропоновано сучасну технологію, що вміщує покрокову систему роботи з морального виховання і включає використання ляльок-"моральних путівників" на основі методу інтегрованої ігрової моральної інклюзії.
Навчальний посібник адресований студентам спеціальності "Дошкільна освіта" при вивченні дитячої та педагогічної психології, дошкільної педагогіки; він може бути використаний у структурі піс-лядииломної освіти, а також у практичній діяльності дошкільних навчальних закладів, у родинному вихованні та інших формах надання дошкільної освіти.
 
Лохвицька Л.В. Збірник ігор "Моралинки для Миколки і Маринки" до програми з морального виховання дітей дошкільного віку"Скарбниця моралі" / Л.В. Лохвицька. - Тернопіль : Мандрівець, 2016. - 200 с. - (Серія "Бібліотека дошкільника").

Збірник ігор має на меті забезпечити реалізацію завдань морального виховання дітей дошкільного віку; він упорядкований відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України (нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, 2012) та парціальної програми "Скарбниця моралі" ("Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах", лист ІІТЗО від 25.07.2014 № 14.1/12-Г-1359). У збірнику подано 170 різновидів ігрових технік (вправ, ігор, завдань) за розділами програми "Скарбниця моралі" та близько 60 варіантів виховних психологічних ситуацій морального змісту для дошкільників четвертого-шостого років життя (молодший, середній, старший дошкільний вік).

Для використання в дошкільних навчальних закладах та альтернативних формах дошкільної освіти, а також батькам дітей від 3 до 6 років.

 

 

 

Зображення: