Ви є тут

Подарунок автора

Понеділок, 21 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Нарозі (Голова Товариства українців у Киргизстані "Берегиня") за подарований примірник книги :

Байджиев М. Сказання про Манаса, Семетея і Сейтека / переклад українською мовою Володимира Нарозі і Миколи Бондаренка. – Б. Турар, 2017. - 480 с.

«Сказання про Манаса, Семетея і Сейтека» – авторський твір сучасного письменника-білінгва Киргизстану Мара Байджиєва. За формою являє собою поетичне перекладення трилогії киргизького народного епосу «Манас». В основу сказання покладено варіанти видатних народних оповідачів – манасчі Сагинбая Орозбаклва, Саякбая Каралаєва, Багиша Сазанова і Шаабая Азізова.

Художній переклад українською мовою здійснено Володимиром Нарозею і Миколою Бондаренком за виданням:

Байджиев М. Сказания О Манасе, Семетее и Сейтеке: поэтическое переложение трилогии кыргызского эпоса «Манас»; ред. и авт. послесл. Г. Н. Хлыпенко; худ. оформл. Б. Куренкеева. – Бишкек: Турар, 2014. – 320 с.

Зображення: