Ви є тут

Подарунок автора

Понеділок, 21 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Олександрі Василівні Качмар за подарований примірник книги: 

Качмар О. В. Феномен агресії в соціокультурній динаміці : соціално-філософський аналіз : Монографія / Олександра Качмар. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. - 312 с.

Монографія охоплює широке коло філософських, психологічних, соціологічних, політичних та інших питань з проблематики агресії. В рамках міждисциплінарного підходу здійснено соціально-філософський аналіз феномена агресії в соціокультурній динаміці. Досліджено різні види й форми агресії, що дозволяє запропонувати авторське бачення основних напрямів упередження та подолання агресії та агресивності.

Книга буде цікава філософам, психологам, соціологам та всім іншим фахівцям, які цікавляться питаннями деструкції і девіацій на різних рівнях індивідуального й суспільного буття.

Зображення: