Ви є тут

Подарунок автора

Понеділок, 21 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Тетяні Юріївні Дудці за подарований примірник книги:

Дудка Т. Ю. Просвітницький туризм як історико-педагогчний феномен / Т. Ю. Дудка. - Київ-Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. - 444 с.

 У монографії репрезентовано теоретичне дослідження проблеми просвітницького туризму в історико-педагогічних умовах ІХ - 30-х рр. ХХ ст.; комплексний логіко-системний аналіз маловідомих джерел та спеціальної науково-педагогічної літератури шляхом висвітлення багатоаспектності заявленого предмету під кутом етимологічного, діяльнісного та інших критеріїв; дефінітивний аналіз змістовної сутності персоніфікованих підходів дотичних до титульної проблематики; ретроспективну оцінку творчих пошуків вітчизняних учених, педагогів-новаторів, громадсько-політичних та культурних діячів у зв'язку із запровадженням окресленого педагогічного феномену до суспільного обігу досліджуваних історичних епох.

Зображення: