Ви є тут

Подарунок автора

Четвер, 31 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Ользі Костянтинівні Зайченко за подаровані примірники книг:

Зайченко О. К. Організація підбору працівників з метою ефективного використання музейних збірок : метод. посіб. / О. К. Зайченко. - К. : Логос, Національний музей історії України, 2016. - 110 с.

Новаторські в контексті сучасних тенденцій музейного менеджменту та маркетингу методичні рекомендації О. К. Зайченко стануть в нагоді керівникам музеїв та інших закладів культури, спеціалістам з управління персоналом та студентам.

Запропонована методика - вдалий шлях до пошуку креативного музейного працівника та формування доброї музейної команди, здатної забезпечити популяризацію музейних збірок та музейних послуг.

Зайченко О. К. Розвиток клієнторієнтованості музейної послуги. Методичний посібник  - К. : Логос,  2018. - 55 с.

Методичний посібник підказує способи посилення ролі музеїв у соціокультурному процесі, підводить читача до розуміння, що осучаснення музею починається з усвідомлення того, чого бракує суспільству у поточний момент розвитку.

Матеріал посібника може стати у нагоді як на етапі дизайнування відділу маркетингу музею у розрізі її впливу на розвиток клієнторієнтованості та конкурентоздатності музею. Полегшити роботу музею у напрямку розвитку клієнторієнтованості як корпоратичної компетенції покликані додатки до методичного посібника.

Також викладені у посібнику міркування можуть стати у нагоді для організації музейної діяльності, при викладанні музеєзнавчих курсів, у координинуванні зусиль інституцій державної та недержавної форм власності з поглибленням аналізу у галузі культури як основи культурної політики. 

Зображення: