Ви є тут

Подарунок автора

Понеділок, 4 Червень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Тетяні Юріївні Дудці за подарований примірник книги:

Дудка Т. Ю. Лабораторний практикум із сімейного туризму : навчальний посібник для студентів туристичних спеціальностей ВНЗ / Т. Ю. Дудка. - Київ - Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. - 98 с.

Лабораторний практикум знайомить з методикою організації основних форм сімейної туристичної роботи. Подано рекомендації щодо зниження рівня небезпеки та виключення аварійності в процесі підготовки та практичної реалізації сімейного відпочинку батьків з дітьми різних вікових категорій. Лабораторний практикум дає можливість практичними діями закріпити знання, отримані на теоретичних заняттях в процесі вивчення навчальної дисципліни. В практикум включено 10 лабораторних робіт по двом розділам курсу: реалізація мети сімейного туризму на базі відпочинкових закладів та самодіяльний сімейний туризм.

Подані роботи супроводжуються короткою теоретичною розробкою теми, методичними вказівками послідовності їх виконання, містять питання для самоконтролю.  

Зображення: