Ви є тут

Подарунок автора

Вівторок, 4 Вересень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Георгію Георгійовичу Філіпчуку, доктору педагогічних наук, професору, автору монографії:

Філіпчук Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді / Георгій Філіпчук: монографія , - К.: Майстер книг, 2018. - 448 с. 

Національно-державна цінність "українськості" була завжди затребуваною, перкликаючись у прагненнях, ідеалах, діяннях усіх поколінь " мертвих, живих і ненароджених...". Вона наскрізно охоплює важливі проблеми націо-державотворення, національно-патріотичного виховання, формувіання етноособистості в конкретних соціокультурних, освітніх середовищах. Чільне місце в роботі займає тема становлення національно свідомого громадянського суспільства, зрілої політичної Нації, Української державності, висвітлюючи важливі аспекти національної культури, освіти, української мови, історичної пам'яті, традиційних та універсальних вартостей. Синергія національних та загальнолюдських надбань, сучасних цівілізаційних досягнень, тенденцій глобального світу визначають сутність запропонованого підходу щодо удосконалення освітньої стратегії. Культурно-освітня парадигма вибудовується на принципах україно-людиноцентризму, культуро-природовідповідності, історизму, сталого розвитку, які окреслюють змістовність даної праці. Висловлені думки, погляди, ідеї торкаються етичної відповідальності за виховання Українського народу, сили його Духу, національної Ідентичності, патріотичності, високоосвіченості, збереження і зміцнення найвищої цінності - Української державності.

Робота розрахована на всіх, хто є небайдужим до ствердження ідеалів Свободи, Соборності, Честі і Гідності українства. 

Зображення: