Ви є тут

Подарунок авторів

Понеділок, 30 Січень, 2017

Висловлюємо щиру подяку авторам книги "Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення" Володмимру Борисовичу Євтуху та Максимові Колесніченку за подарунок.

Євтух В., Колесніченко М.  Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення : монографія / Володимир Євтух, Максим Колесніченко. - Київ: ТОВ "НВП "Інтерсервіс", 2016. - 238 с.

Монографічне дослідження присвячене аналізу західного наукового дискурсу феномена етнічності у філософській науці. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади наукового дискурсу з проблем етнічності; відтворено можливості філософської науки у з'ясуванні сутності етнічної диверсифікації країн у сучасному світі, визначені її чинники та наслідки для етнонаціонального розвитку поліетнічних країн; проаналізовано процес концептуалізації понять "етнічність", "етнічна ідентичність", " етнічна інакшість" у західному науковому просторі; з'ясовано смислову наповненість термінів та понять, за допомогою яких розкривалася сутність феномена етнічності та його функціональних аспектів ( "етнічна ідентичність", " етнічна інакшість"), та адаптовано до вітчизняних дослідницьких традицій; представлено процес сруктурування дослідницького поля феномена етнічності у його структурно-організаційному та теоретико-методологічному вимірах; визначені типи та форми вияву етнічної ідентичності та перспективи її розвитку; проаналізовано роль конструкту етнічної "інакшості" у міжетнічні взаємодії та її динаміки у соціокультурних контекстах поліетнічних країн; здійснено спробу спроектувати вплив західного етнодискурсу на інтенсифікацію долсіджень з етнічної проблематики в українському науковому просторі. У монографії представлені основні напрямки та теми західного наукового дискурсу й вклад дослідників етнічності європейських та північноамериканських країн - активних акторів етнодискурсу у його розвиток та можливості участі у ньому українських дослідників.

 

Зображення: