Ви є тут

Подарунок авторів

Четвер, 31 Травень, 2018

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Миколайовичу Носаченко та Антоніні Павлівні Розсосі за подарований примірник книги:

Носаченко В. М., Розсоха А. П. Професійна підготовка майбутніх учителів географії: картографічна складова. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) - К.: Кравченко Я. О., 2018. - 383 с.

Монографія присвячена проблемі формування картографічної компетентності майбутніх учителів географії в процесі фахової підготовки. У дослідженні виявлено й конкретизовано особливості та стан сформованості картографічної компетентності майбутніх учителів географії в умовах професійної освіти, зясовано сутність та структуру досліджуваного феномену.

Визначено критерії, показники, компоненти та рівні сформованості картографічної компетентності майбутніх учителів геграфії в процесі фахової підготовки.

Теоретично обгрунтовано, розроблено й експериментально перевірено модель формування картографічної компетентності майбутніх учителів геграфії в процесі фахової підготовки, доведено її результативність.

Зображення: