Ви є тут

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 8 Лютий, 2016

 

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Шуту, завідувачу кафедри загальної та прикладної фізики , доктору математичних наук, академіку НАПН України, за подаровану книгу:

 

 Ш97     Шут М. І., Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю.

 Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. I. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко — К. ; Ірпінь : ВТФ ’’Перун”, 2015. — с. 256 : іл

Підручник написаний відповідно до програми затвердженої МОН України та авторської концепції навчання фізики в основній школі. Вирізняється чітким науковим викладенням навчального матеріалу, його логічною побудовою та адаптацією до вікових можливостей учнів. Має яскраво виражену національну спрямованість, знайомить учнів із відомостями про Україну, про українських учених та досягнення нашої країни в галузі науки і техніки. Оригінально структурований, містить якісне ілюстративне наповнення, а також поради щодо правильної організації роботи з підручником. Розкриває сутність окремих проблем фізики, забезпечує можливості для формування в учнів поняття про фізичну картину світу.Спрямований на інтелектуальний розвиток учнів засобами курсу фізики і може розгляда­тися не лише як інформаційна модель процесу навчання, але й як методична модель його організації.

 

 

Зображення: