Ви є тут

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 15 Березень, 2016

Висловлюємо щиру подяку автору за подаровану книжку, електронний носій та можливість розмістити книгу в ресурсах Наукової бібліотеки НПУ ім. М . П. Драгоманова:

Рибалка В.В.

Р-49 Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості: термінологічний словник / Рибалка В.В. – Київ, Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 424 с.

ISBN 978-966-485-208-8

У словнику розкривається зміст більше 200 основних категорій і понять психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості. Презентовано ряд психолого-педагогічних концепцій обдарованості та інших референтних до проблеми понять, в контексті яких означена проблема набуває своєї смислової цілісності, комплексності, системності.

Призначено для психологів і педагогів, аспірантів і докторантів, обдарованої молоді і талановитих дорослих.

Зображення: