Ви є тут

Подарунок бібліотеці

Четвер, 24 Березень, 2016

     

Висловлємо щиру подяку за подарунок бібліотеці Січкаренко Галині Геннадіївніївні, автору книги " Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985 – 2005 рр.)".

Січкаренко Г.Г.

С41   Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985 – 2005 рр.) : монографія / Г.Г. Січкаренко. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 360 с.

ISBN978-617-640-138-4

У монографії простежений історичний шлях, який пройшла вища школа України від періоду перебудови в СРСР до початку нашого століття. На основі широкого кола джерел, зокрема архівних документів, які вводяться у науковий обіг вперше, проведений критичний аналіз реформування вищої освіти. Висвітлений досвід роботи центральних органів управління вищою освітою, ВНЗ різних форм власності, еволюція соціального становища студентів і науково-викладацьких кадрів.

Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а також тих, хто відповідає за розробку та проведення освітньої політики.

Зображення: